Biuletyn Informacji Publicznej - OSiR Włocławek
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku informuje, że w okresie: od dnia 12 października 2016r. do dnia 21 października 2016 r. w godzinach od 8:00 – 17:00 będzie prowadził zapisy na sprzedaż placów handlowych na Wszystkich Świętych. Lista zapisów na place handlowe znajduje się w Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku. Losowanie miejsc nastąpi w dniu 26 października  2016 r. o godz. 9:00 w Hali Sportowej (Hali Mistrzów).Informacje można uzyskać pod nrtel. 054-411-27-57 /   054-413-07-00

HALA SPORTOWAKRYTA PŁYWALNIA DELFINHALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA STADION PIŁKARSKO - LEKKOATLETYCZNY JEZIORO WIKARYJSKIEJEZIORO CZARNEKORTY TENISOWEPRZYSTAŃ NA ZALEWIE WŁOCŁAWSKIMMIĘDZYOSIEDLOWY BASEN MIEJSKIPRZYSTAŃ WODNA NA RZECE WIŚLE IM. JERZEGO BOJAŃCZYKALODOWISKA MIEJSKIESIŁOWNIA DLA KOBIETINFORMACJA TURYSTYCZNA

PRZYSTAŃ NA ZALEWIE WŁOCŁAWSKIM

OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA ZALEWIE WŁOCŁAWSKIM - video

LOKALIZACJA

adres: ul. Płocka 187, 87-800 Włocławek
Właściciel obiektu: Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13
tel. (054) 444-06-40
 

OZNAKOWANIE PRZYSTANI ZNAKAMI ŻEGLUGOWYMI  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212 poz. 2072).
Pobierz w PDF
 
ZARZĄDZENIE Nr 1/2008
DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w WARSZAWIE z dnia 07 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.
Pobierz w PDF
 
PRAWO WODNE
Pobierz w PDF

WSKAŹNIKI

Pierwszy etap:
 
Działka nr 1/1 - całkowita powierzchnia działki: 18 039,00 m
 
a. Powierzchnia zabudowy bosmanatu
b. Zieleń projektowana
c. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
d. Drogi dojazdowe z płyt MEBA
e. Miejsca postojowe z płyt MEBA
 
Działki nr 1/2, 1/4 - całkowita powierzchnia działek: 520 607,00 m
 
f. Istniejąca droga przeznaczona do częściowej przebudowy
g. Zieleń projektowana
h. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
i. Drogi dojazdowe kostka brukowa grubości 8 cm
j. Droga na slipie i plac z płyt żelbetowych
k. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 6 cm
l. Kamień hydrotechniczny
m. Powierzchnia schodów
n. Humusowanie z obsiewem (zjazd ze slipu, skarpy)
 
Bilans powierzchni pierwszego etapu: 7 541,02 m

TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU WŁOCŁAWSKIEGO
Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.   

Koszt projektu:

- całkowita wartość projektu  -   4 358 735,28 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu - 4 284 929,61 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR
  w wysokości 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu - 2 570 957,76 PLN,
- wkład własny  - 1 713 971,85 PLN

HISTORIA

21 lipca 2010 roku na lewym brzegu zbiornika stopnia wodnego, w bezpośrednim sąsiedztwie
zapory bocznej odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę nowoczesnej przystani na Zalewie Włocławskim.
 
Akt erekcyjny podpisali:
Ryszard Stachurski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka,
Krzysztof Szymański, właściciel „Mosty Kujawy” z Mostek,
Agata Łukasik z włocławskiego oddziału firmy „Hydroprojekt” Sp. z o.o. z Warszawy (projektant przystani).
 
WYKONANIE INWESTYCJI PRZEWIDZANE JEST ETAPOWO
Pierwszy etap
 
- budynek socjalno-administracyjny – bosmanat

Przystrzeń podzielono między trzy funkcje:
- centralnie usytuowaną, największą, część usługową dla turystów,
- część administracyjną-pomieszczenie dla bosmana,
- dla recepcji,
- kempingu i pokój WOPR,

Pomieszczenia przeznaczone do dyspozycji turystów:
- kuchnia,
- pralnia,
- trzy zespoły sanitarne z natryskami,
- rojenie terenu,
- budowle i urządzenia hydrotechniczne,
- nabrzeże ze stanowiskiem dla jednostki spacerowej
- stanowiska dla łodzi, motorówek (max. 14 miejsc cumowniczych)
- tratwa dla małych jednostek pływających
- punkt poboru energii elektrycznej
- slip dla małych jednostek pływających
- droga dojazdowa i drogi obsługujące teren zainwestowania,
- parking, ciągi piesze,
- urządzenie terenów zielonych,
- przystanek komunikacji miejskiej,
- system oświetlenia terenu.
- przyłącza: wodociągowe, energetyczne, gazowe.
 
Dostępność dla osób niepełnosprawnych
- wejście do budynku bosmanatu bez barier architektonicznych,
- w budynku bosmanatu toaleta i natrysk dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach,
- w obrębie posesji wyznaczono łącznie 2 miejsca parkingowe przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne.
 
I etap zagospodarowania przystani przekazano dnia 30.09.2011r. w administrowanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
we Włocławku.
 
Studium wykonalności dla projektu „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – ETAP DRUGI”
Pobierz w PDF

Przystań na Zalewie Włocławskim od dnia 1 października do 31 października czynna w godzinach 9:00 - 17:00  (poniedziałek - niedziela)

 

Regulamin Przystani jachtowej Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku
Regulamin wypożyczania kajaków na Przystani na Zalewie Włocławs

 

 

CENNIK DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU " WŁOCŁAWSKA KARTA DUŻEJ RODZIN" - do pobrania

Opłaty za korzystanie z obiektów, urządzeń i terenów dla jednostek kultury fizycznej

1. Postój jachtu i niewielkich jednostek pływających

0,60 zł/doba

2. Postój dużej jednostki pływającej   

3,00 zł/doba

3. Postój sezonowy przy pomostach                                        

10,00 zł/doba

4. Zimowanie jachtu na terenie parkingu

8,00 zł/m-c

5. Slipowanie jachtu    

1,00 zł

6. Prysznic

0,50 zł/1 osoba

7. Prąd na kei

10,00 zł

8. Ładowanie akumulatora

10,00 zł

9. Korzystanie z automatu pralniczego

0,50 zł/wsad

10.Korzystanie z automatycznej  zmywarki     

0,50 zł//wsad

11.Holowanie jachtu, inna pomoc z użyciem motorówki        

1,00 zł/ za każde rozpoczęte 15 min.

12. Mycie łodzi przez pracownika Przystani Wodnej

12.1. małe jednostki do 10m

12.2. duże jednostki 10m - 20m

 

50,00 zł/godz.

100,00 zł/godz.

13. Za podłączenie i pobór prądu przy uruchomieniu stoiska reklamowo-handlowego  wg wskazań licznika

   

Opłaty za korzystanie ze sprzętu pływającego:

1. Kajak 1-osobowy

1.1. każda kolejna rozpoczęta godzina

  0,40zł/godz.

  0,30 zł/godz.

2. Kajak 2-osobowy

2.1. każda kolejna rozpoczęta godzina

  0,50 zł/godz.

  0,30 zł/godz.

3. "Smocza łódź" 11-osobowa

  5,00 zł/godz
4.Holowanie narciarza wodnego lub wakeboard u   30,00/godz.
5. Holowanie 4 osobowego plywadła

  10,00 zł./osoba

    5,00 zł. /dzieci do lat 10

6. Wynajęcie motorówki ze sternikiem

  120,00 zł./godz.

    60,00 zł./0,5 godz.

                                                                                                                                                                                                                               

 

Opłaty za korzystanie z obiektów, urządzeń i terenów dla podmiotów nie będących jednostkami kultury fizycznej

1. Postój jachtu i niewielkich jednostek pływających

12,00  zł/doba

2. Postój dużej jednostki pływającej   

50,00  zł/doba

3. Postój sezonowy przy pomostach                                       

200,00 zł/m-c

4. Zimowanie jachtu na terenie parkingu

150,00 zł/m-c

5. Slipowanie jachtu    

20,00 zł

6. Prysznic

7,00 zł/1 osoba

7. Prąd na kei

10,00 zł

8. Ładowanie akumulatora

10,00 zł

9. Korzystanie z automatu pralniczego

10,00 zł/wsad

10.Korzystanie z automatycznej  zmywarki     

10,00 zł/wsad

11.Holowanie jachtu inna pomoc z użyciem motorówki        

20,00 zł/za każde

12. Mycie łodzi przez pracownika Przystani Wodnej

      12.1. małe jednostki do 10m

      12.2. duże jednostki 10m - 20m

 

50,00 zł/godz.

100,00 zł/godz

13. Za podłączenie i pobór prądu przy uruchomieniu stoiska reklamowo-          handlowego  wg wskazań licznika

                                                                                                                        

Opłaty za korzystanie z  urządzeń sportowo-rekreacyjnych        

1. Kajak 1-osobowy

    1.1. każda kolejna rozpoczęta godzina

  8,00 zł/godzina

  5,00 zł

2. Kajak 2-osobowy

    2.1. każda kolejna rozpoczęta godzina

  10,00 zł/godz
    5,00 zł

3. "Smocza łódź" 11-osobowa   100,00 zł/godz.
4.Holowanie narciarza wodnego lub wakeboard- u   30/godz.
5. Holowanie 4-osobowego pływadła

  10,00 zł./osoba

    5,00 zł. /dzieci do lat 10

6. Wynajęcie motorówki ze sternikiem

  120,00 zł./godz.

    60,00 zł./0,5 godz

                                                         

Opłaty za korzystanie z powierzchni reklamowej w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji:

podczas trwania umowy najmu w następujących wysokościach

 

1. Reklamy zewnętrzne i wewnętrzne za 1 miesiąc ekspozycji    

 

RODZAJ

WYSOKOŚĆ OPŁATY

1. Przytań Wodna na Zalewie Włocławskim

30,00 zł

2. Opłata za umieszczenie reklam jednorazowych w czasie trwania imprezy, niezależnie od ilości reklam i ich powierzchni  

700,00 zł

 

 

Opłaty za plakatowanie na miejskich tablicach ogłoszeń
 

FORMAT

CENA PODSTAWOWA

A-3

  3,50

A-2

4,00

A-1

5,50

A-0

8,50

2A-0

16,00

 

Cena podstawowa – obowiązuje dla plakatów, których  ekspozycja wynosi od 1-7 dni włącznie.

CENY zawierają podatek VAT.Półekspres – termin wykonania zlecenia w ciągu 72 godzin – dodatkowa opłata stanowi 25 % ceny podstawowej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku