Biuletyn Informacji Publicznej - OSiR Włocławek
USŁUGĘ PLAKATOWANIA REALIZUJEMY WE WTORKI I PIĄTKI (ZA WYJĄTKIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY), PRZY CZYM ZLECENIE NA TĘ USŁUGĘ POWINNO BYĆ MINIMUM 1 DZIEŃ PRZED JEJ REALIZACJĄ.

HALA SPORTOWA "HALA MISTRZÓW"HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA STADION PIŁKARSKO - LEKKOATLETYCZNY JEZIORO WIKARYJSKIEJEZIORO CZARNEKORTY TENISOWEPRZYSTAŃ NA ZALEWIE WŁOCŁAWSKIMMIĘDZYOSIEDLOWY BASEN MIEJSKIPRZYSTAŃ WODNA NA RZECE WIŚLE IM. JERZEGO BOJAŃCZYKALODOWISKA MIEJSKIEINFORMACJA TURYSTYCZNAKRYTA PŁYWALNIA DELFIN

PRZYSTAŃ NA ZALEWIE WŁOCŁAWSKIM

OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA ZALEWIE WŁOCŁAWSKIM - video

LOKALIZACJA

adres: ul. Płocka 187, 87-800 Włocławek
Właściciel obiektu: Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13
tel. (054) 444-06-40
 

OZNAKOWANIE PRZYSTANI ZNAKAMI ŻEGLUGOWYMI  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212 poz. 2072).
Pobierz w PDF
 
ZARZĄDZENIE Nr 1/2008
DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w WARSZAWIE z dnia 07 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.
Pobierz w PDF
 
PRAWO WODNE
Pobierz w PDF

WSKAŹNIKI

Pierwszy etap:
 
Działka nr 1/1 - całkowita powierzchnia działki: 18 039,00 m
 
a. Powierzchnia zabudowy bosmanatu
b. Zieleń projektowana
c. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
d. Drogi dojazdowe z płyt MEBA
e. Miejsca postojowe z płyt MEBA
 
Działki nr 1/2, 1/4 - całkowita powierzchnia działek: 520 607,00 m
 
f. Istniejąca droga przeznaczona do częściowej przebudowy
g. Zieleń projektowana
h. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
i. Drogi dojazdowe kostka brukowa grubości 8 cm
j. Droga na slipie i plac z płyt żelbetowych
k. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 6 cm
l. Kamień hydrotechniczny
m. Powierzchnia schodów
n. Humusowanie z obsiewem (zjazd ze slipu, skarpy)
 
Bilans powierzchni pierwszego etapu: 7 541,02 m

TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU WŁOCŁAWSKIEGO
Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.   

Koszt projektu:

- całkowita wartość projektu  -   4 358 735,28 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu - 4 284 929,61 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR
  w wysokości 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu - 2 570 957,76 PLN,
- wkład własny  - 1 713 971,85 PLN

HISTORIA

21 lipca 2010 roku na lewym brzegu zbiornika stopnia wodnego, w bezpośrednim sąsiedztwie
zapory bocznej odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę nowoczesnej przystani na Zalewie Włocławskim.
 
Akt erekcyjny podpisali:
Ryszard Stachurski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka,
Krzysztof Szymański, właściciel „Mosty Kujawy” z Mostek,
Agata Łukasik z włocławskiego oddziału firmy „Hydroprojekt” Sp. z o.o. z Warszawy (projektant przystani).
 
WYKONANIE INWESTYCJI PRZEWIDZANE JEST ETAPOWO
Pierwszy etap
 
- budynek socjalno-administracyjny – bosmanat

Przystrzeń podzielono między trzy funkcje:
- centralnie usytuowaną, największą, część usługową dla turystów,
- część administracyjną-pomieszczenie dla bosmana,
- dla recepcji,
- kempingu i pokój WOPR,

Pomieszczenia przeznaczone do dyspozycji turystów:
- kuchnia,
- pralnia,
- trzy zespoły sanitarne z natryskami,
- rojenie terenu,
- budowle i urządzenia hydrotechniczne,
- nabrzeże ze stanowiskiem dla jednostki spacerowej
- stanowiska dla łodzi, motorówek (max. 14 miejsc cumowniczych)
- tratwa dla małych jednostek pływających
- punkt poboru energii elektrycznej
- slip dla małych jednostek pływających
- droga dojazdowa i drogi obsługujące teren zainwestowania,
- parking, ciągi piesze,
- urządzenie terenów zielonych,
- przystanek komunikacji miejskiej,
- system oświetlenia terenu.
- przyłącza: wodociągowe, energetyczne, gazowe.
 
Dostępność dla osób niepełnosprawnych
- wejście do budynku bosmanatu bez barier architektonicznych,
- w budynku bosmanatu toaleta i natrysk dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach,
- w obrębie posesji wyznaczono łącznie 2 miejsca parkingowe przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne.
 
I etap zagospodarowania przystani przekazano dnia 30.09.2011r. w administrowanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
we Włocławku.
 
Studium wykonalności dla projektu „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – ETAP DRUGI”
Pobierz w PDF

Przystań na Zalewie Włocławskim

od 1 października do dnia 30 listopada czynna w godzinach 9:00 - 17:00 (poniedziałek-niedziela)

od1grudnia do 30 kwietnia czynna w godzinach 8:00 - 16:00  (poniedziałek - piątek)

Od  1 maja do 30 września Przystań na Zalewie Włocławskim będzie czynna w godzinach 7:00 - 22:00 (poniedziałek-niedziela)

Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Ośrodka  Sportu i Rekreacji we Włocławku

Regulamin Przystani  Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku
Regulamin wypożyczania kajaków na Przystani na Zalewie Włocławskim

 

1.    Cumowanie małej jednostki pływającej (do 10 m) 

1.1.    doba                                                                                                                           15,00 zł

1.2.    tydzień                                                                                                                      60,00 zł

1.3.    miesiąc                                                                                                                       200,00 zł

1.4.    sezon (kwiecień – październik)                                                                        1000,00 zł

2.    Cumowanie dużej jednostki pływającej (powyżej 10 m)

2.1.    doba                                                                                                                           25,00 zł

2.2.    tydzień                                                                                                                       150,00 zł

2.3.    miesiąc                                                                                                                      500,00 zł

2.4.    sezon (kwiecień – październik)                                                                                    2000,00 zł

3.    Cumowanie od 2 do 5 godzin                          7,50 zł

4.    Cumowanie od 2 do 5 godzin                          25,00 zł  

5.    Zimowanie jachtu na terenie parkingu                                                                150,00 zł/m-c

6.    Postój przyczepy na parkingu                                                                           50,00 zł/ m-c

7.    Slipowanie jachtu z  wyciągarką                                                                       20,00 zł

8.    Slipowanie jachtu                                                                                                   10,00 zł

9.    Slipowanie skutera                                                                                           5,00 zł

10.Prysznic - 1 osoba                                                                                           4,00 zł

11.Prąd na kei - 1 doba                                                                                                10,00 zł

12.Ładowanie akumulatora                                                                                          10,00 zł

13.Korzystanie z automatu pralniczego - 1 wsad                                                     10,00 zł

14.Korzystanie z automatycznej zmywarki - 1 wsad                                               10,00 zł

15.Holowanie jachtu, inna pomoc z użyciem motorówki                                          20,00 zł
(za każde rozpoczęte 15 min.)

16. Wypożyczenie myjki ciśnieniowej                                                                    20,00 zł/godz

17.   Mycie łodzi

17.1. małe jednostki do 10 m                                                                            50,00 zł/godz.

17.2. duże jednostki 10 m – 20 m                                                                     100,00 zł/godz.

18.Zimowanie jednostki w hangarze

     18.1.długość jednostki do 5,99 metra                                                                150,00 zł/m-c

     18.2.długość jednostki do 9,99 metra                                                                       200,00 zł/m-c

Sprzęt pływający

1.       Kajak 1 –osobowy                                                                                    8,00 zł/godz.

1.1.każda kolejna rozpoczęta godzina                                                                 5,00 zł 

2.       Kajak 2-osobowy                                                                                     10,00 zł/godz.

2.1. każda kolejna rozpoczęta godzina                                                          5,00 zł

3.       „Smocza łódź” 11-osobowa                                                                       100,00 zł/godz.

4.       Holowanie narciarza wodnego lub wakeboard’u                                           30,00 zł/15 min.

5.       Holowanie atrakcji wodnej 1-4 osobowej                                                    10,00 zł/10 min./1os.

5.1. holowanie atrakcji wodnej 1-4 osobowej dzieci do 12 lat                          5,00 zł/10 min./1 os.

       6. Motorówka Rib ze sternikiem                                                                  

6.1. godzina                                                                                               120,00 zł

6.2. 30 minut                                                                                              60,00 zł

6.3. 15 minut                                                                                              30,00 zł

7. Statek solarny

7.1. Bilet normalny                                                                 10,00 zł/45 min

7.2. Bilet ulgowy                                                                        5,00 zł/45 min

*Bilet ulgowy przysługuje:
1. dzieciom w wieku przedszkolnym
2. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
3. emerytom i rencistom oraz posiadaczom Karty Seniora
4. studentom do 26 roku życia
5. osobom niepełnosprawnym (opiekun zgodnie z cennikiem)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku