Biuletyn Informacji Publicznej - OSiR Włocławek
Ośrodek Sportu i Rekreacji  informuje, że w związku z majową przerwą świąteczną: w dniach 1 oraz 3 maja 2016 r. Kryta Pływalnia „Delfin” przy al. Chopina  będzie czynna od godziny 14:00 – 21:00; natomiast Międzyosiedlowy Basen Miejski przy ul. Wysokiej  będzie czynny od godziny 14:00 – 21:30, w dniu 02.05.2016 r KP Delfin czynna od godziny 14:00 do 21:00 (ostatnie wejście 20:15) , natomiast Międzyosiedlowy Basen Miejski przy ul. Wysokiej czynny od 6:30 do 21:30 (ostatnie wejście 20:30).

Hala SportowaKryta pływalnia DelfinHala sportowo - widowiskowa Stadion piłkarsko - lekkoatletycznyJezioro WikaryjskieJezioro CzarneKorty TenisowePrzystań na Zalewie WłocławskimMiędzyosiedlowy Basen MiejskiPrzystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego BojańczykaLodowiska MiejskieSiłownia dla kobietInformacja Turystyczna

Przystań na Zalewie Włocławskim

OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA ZALEWIE WŁOCŁAWSKIM - video

LOKALIZACJA

adres: ul. Płocka 187, 87-800 Włocławek
Właściciel obiektu: Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13
tel. (054) 444-06-40
 

OZNAKOWANIE PRZYSTANI ZNAKAMI ŻEGLUGOWYMI  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212 poz. 2072).
Pobierz w PDF
 
ZARZĄDZENIE Nr 1/2008
DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w WARSZAWIE z dnia 07 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.
Pobierz w PDF
 
PRAWO WODNE
Pobierz w PDF

WSKAŹNIKI

Pierwszy etap:
 
Działka nr 1/1 - całkowita powierzchnia działki: 18 039,00 m
 
a. Powierzchnia zabudowy bosmanatu
b. Zieleń projektowana
c. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
d. Drogi dojazdowe z płyt MEBA
e. Miejsca postojowe z płyt MEBA
 
Działki nr 1/2, 1/4 - całkowita powierzchnia działek: 520 607,00 m
 
f. Istniejąca droga przeznaczona do częściowej przebudowy
g. Zieleń projektowana
h. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
i. Drogi dojazdowe kostka brukowa grubości 8 cm
j. Droga na slipie i plac z płyt żelbetowych
k. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 6 cm
l. Kamień hydrotechniczny
m. Powierzchnia schodów
n. Humusowanie z obsiewem (zjazd ze slipu, skarpy)
 
Bilans powierzchni pierwszego etapu: 7 541,02 m

TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU WŁOCŁAWSKIEGO
Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.   

Koszt projektu:

- całkowita wartość projektu  -   4 358 735,28 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu - 4 284 929,61 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR
  w wysokości 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu - 2 570 957,76 PLN,
- wkład własny  - 1 713 971,85 PLN

HISTORIA

21 lipca 2010 roku na lewym brzegu zbiornika stopnia wodnego, w bezpośrednim sąsiedztwie
zapory bocznej odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę nowoczesnej przystani na Zalewie Włocławskim.
 
Akt erekcyjny podpisali:
Ryszard Stachurski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka,
Krzysztof Szymański, właściciel „Mosty Kujawy” z Mostek,
Agata Łukasik z włocławskiego oddziału firmy „Hydroprojekt” Sp. z o.o. z Warszawy (projektant przystani).
 
WYKONANIE INWESTYCJI PRZEWIDZANE JEST ETAPOWO
Pierwszy etap
 
- budynek socjalno-administracyjny – bosmanat

Przystrzeń podzielono między trzy funkcje:
- centralnie usytuowaną, największą, część usługową dla turystów,
- część administracyjną-pomieszczenie dla bosmana,
- dla recepcji,
- kempingu i pokój WOPR,

Pomieszczenia przeznaczone do dyspozycji turystów:
- kuchnia,
- pralnia,
- trzy zespoły sanitarne z natryskami,
- rojenie terenu,
- budowle i urządzenia hydrotechniczne,
- nabrzeże ze stanowiskiem dla jednostki spacerowej
- stanowiska dla łodzi, motorówek (max. 14 miejsc cumowniczych)
- tratwa dla małych jednostek pływających
- punkt poboru energii elektrycznej
- slip dla małych jednostek pływających
- droga dojazdowa i drogi obsługujące teren zainwestowania,
- parking, ciągi piesze,
- urządzenie terenów zielonych,
- przystanek komunikacji miejskiej,
- system oświetlenia terenu.
- przyłącza: wodociągowe, energetyczne, gazowe.
 
Dostępność dla osób niepełnosprawnych
- wejście do budynku bosmanatu bez barier architektonicznych,
- w budynku bosmanatu toaleta i natrysk dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach,
- w obrębie posesji wyznaczono łącznie 2 miejsca parkingowe przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne.
 
I etap zagospodarowania przystani przekazano dnia 30.09.2011r. w administrowanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
we Włocławku.
 
Studium wykonalności dla projektu „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – ETAP DRUGI”
Pobierz w PDF

Przystań na Zalewie Włocławskim jest czynna w sezonie od 1 maja do 30 września 2015r. w godz. 8:00 - 21:00  (poniedziałek - niedziela)

 

Regulamin Przystani jachtowej Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku
Regulamin wypożyczania kajaków na Przystani na Zalewie Włocławs

 

 

CENNIK DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU " WŁOCŁAWSKA KARTA DUŻEJ RODZIN" - do pobrania

Opłaty za korzystanie z obiektów, urządzeń i terenów dla jednostek kultury fizycznej

1. Postój jachtu i niewielkich jednostek pływających

0,60 zł/doba

2. Postój dużej jednostki pływającej   

3,00 zł/doba

3. Postój sezonowy przy pomostach                                        

10,00 zł/doba

4. Zimowanie jachtu na terenie parkingu

8,00 zł/m-c

5. Slipowanie jachtu    

1,00 zł

6. Prysznic

0,50 zł/1 osoba

7. Prąd na kei

10,00 zł

8. Ładowanie akumulatora

10,00 zł

9. Korzystanie z automatu pralniczego

0,50 zł/wsad

10.Korzystanie z automatycznej  zmywarki     

0,50 zł//wsad

11.Holowanie jachtu, inna pomoc z użyciem motorówki        

1,00 zł/ za każde rozpoczęte 15 min.

12. Mycie łodzi przez pracownika Przystani Wodnej

12.1. małe jednostki do 10m

12.2. duże jednostki 10m - 20m

 

50,00 zł/godz.

100,00 zł/godz.

13. Za podłączenie i pobór prądu przy uruchomieniu stoiska reklamowo-handlowego  wg wskazań licznika

   

Opłaty za korzystanie ze sprzętu pływającego:

1. Kajak 1-osobowy

1.1. każda kolejna rozpoczęta godzina

  0,40zł/godz.

  0,30 zł/godz.

2. Kajak 2-osobowy

2.1. każda kolejna rozpoczęta godzina

  0,50 zł/godz.

  0,30 zł/godz.

3. "Smocza łódź" 11-osobowa

  5,00 zł/godz
4.Holowanie narciarza wodnego lub wakeboard u   30,00/godz.
5. Holowanie 4 osobowego plywadła

  10,00 zł./osoba

    5,00 zł. /dzieci do lat 10

6. Wynajęcie motorówki ze sternikiem

  120,00 zł./godz.

    60,00 zł./0,5 godz.

                                                                                                                                                                                                                               

 

Opłaty za korzystanie z obiektów, urządzeń i terenów dla podmiotów nie będących jednostkami kultury fizycznej

1. Postój jachtu i niewielkich jednostek pływających

12,00  zł/doba

2. Postój dużej jednostki pływającej   

50,00  zł/doba

3. Postój sezonowy przy pomostach                                       

200,00 zł/m-c

4. Zimowanie jachtu na terenie parkingu

150,00 zł/m-c

5. Slipowanie jachtu    

20,00 zł

6. Prysznic

7,00 zł/1 osoba

7. Prąd na kei

10,00 zł

8. Ładowanie akumulatora

10,00 zł

9. Korzystanie z automatu pralniczego

10,00 zł/wsad

10.Korzystanie z automatycznej  zmywarki     

10,00 zł/wsad

11.Holowanie jachtu inna pomoc z użyciem motorówki        

20,00 zł/za każde

12. Mycie łodzi przez pracownika Przystani Wodnej

      12.1. małe jednostki do 10m

      12.2. duże jednostki 10m - 20m

 

50,00 zł/godz.

100,00 zł/godz

13. Za podłączenie i pobór prądu przy uruchomieniu stoiska reklamowo-          handlowego  wg wskazań licznika

                                                                                                                        

Opłaty za korzystanie z  urządzeń sportowo-rekreacyjnych        

1. Kajak 1-osobowy

    1.1. każda kolejna rozpoczęta godzina

  8,00 zł/godzina

  5,00 zł

2. Kajak 2-osobowy

    2.1. każda kolejna rozpoczęta godzina

  10,00 zł/godz
    5,00 zł

3. "Smocza łódź" 11-osobowa   100,00 zł/godz.
4.Holowanie narciarza wodnego lub wakeboard- u   30/godz.
5. Holowanie 4-osobowego pływadła

  10,00 zł./osoba

    5,00 zł. /dzieci do lat 10

6. Wynajęcie motorówki ze sternikiem

  120,00 zł./godz.

    60,00 zł./0,5 godz

                                                         

Opłaty za korzystanie z powierzchni reklamowej w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji:

podczas trwania umowy najmu w następujących wysokościach

 

1. Reklamy zewnętrzne i wewnętrzne za 1 miesiąc ekspozycji    

 

RODZAJ

WYSOKOŚĆ OPŁATY

1. Przytań Wodna na Zalewie Włocławskim

30,00 zł

2. Opłata za umieszczenie reklam jednorazowych w czasie trwania imprezy, niezależnie od ilości reklam i ich powierzchni  

700,00 zł

 

 

Opłaty za plakatowanie na miejskich tablicach ogłoszeń
 

FORMAT

CENA PODSTAWOWA

A-3

  3,50

A-2

4,00

A-1

5,50

A-0

8,50

2A-0

16,00

 

Cena podstawowa – obowiązuje dla plakatów, których  ekspozycja wynosi od 1-7 dni włącznie.

CENY zawierają podatek VAT.Półekspres – termin wykonania zlecenia w ciągu 72 godzin – dodatkowa opłata stanowi 25 % ceny podstawowej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku