Biuletyn Informacji Publicznej - OSiR Włocławek
USŁUGĘ PLAKATOWANIA REALIZUJEMY WE WTORKI I PIĄTKI (ZA WYJĄTKIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY), PRZY CZYM ZLECENIE NA TĘ USŁUGĘ POWINNO BYĆ MINIMUM 1 DZIEŃ PRZED JEJ REALIZACJĄ.

HALA SPORTOWA "HALA MISTRZÓW"HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA STADION PIŁKARSKO - LEKKOATLETYCZNY JEZIORO WIKARYJSKIEJEZIORO CZARNEKORTY TENISOWEPRZYSTAŃ NA ZALEWIE WŁOCŁAWSKIMMIĘDZYOSIEDLOWY BASEN MIEJSKIPRZYSTAŃ WODNA NA RZECE WIŚLE IM. JERZEGO BOJAŃCZYKALODOWISKA MIEJSKIEINFORMACJA TURYSTYCZNAKRYTA PŁYWALNIA DELFIN

KRYTA PŁYWALNIA DELFIN

Lokalizacja

adres: ul. Chopina 10; 87-800 Włocławek.

Właściciel obiektu: Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13.

kasa: 54 413-07-79     

   

Basen „Delfin” czynny jest siedem dni w tygodniu w godz. 6:15-21:45 (ostatnie wejście o godz. 20:45)     

    

REGULAMIN

 

OSiR informuje, że woda na pływalni odpowiada  wymaganiom mikrobiologicznym  zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz.U. z dn. 2 grudnia 2015 r. poz. 2016),  natomiast wymaganiom fizykochemicznym określonym w załączniku nr 2 litera B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016). w zakresie chloroformu nie odpowiada. Ośrodek Sportu i Rekreacji podjął działania naprawcze.

Sprawozdania z badań laboratoryjnych dostępne są w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy Al. Chopina 8; 87-800 Włocławek.

 

Historia

Krytą pływalnię projektowano w latach 1971-74. Oddano ją do eksploatacji w 1976 roku. Zmodernizowana została w latach 1995 - 1996, poprzez dobudowanie szybu windy, kręgielni oraz osobnej klatki schodowej do kawiarni i hotelu. W 2006 r. budynek krytej pływalni został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddano do użytku dźwig osobowy.

Basen „Delfin” czynny jest siedem dni w tygodniu w godz. 6:15-21:45 (ostatnie wejście o godz. 20:45)

 
  1. Basen mały – cały obiekt            90 zł/ 45 min
  2. Basen główny – bilet wstępu

 

Poniedziałek – Piątek do godz. 16:00 oraz weekendy do godz. 11:00

Poniedziałek – Piątek od godz. 16:00 oraz weekendy od godz. 11:00

Bilety

-normalny

-ulgowy*

-rodzinny**

                - dorośli

                - dzieci

                - dzieci do lat 5

-emeryt

-rencista

-opiekun osoby niepełnosprawnej

 

 

9,00 zł/ 60 min

6 zł/60 min

 

7,00 zł/60 min

5,00 zł/60 min

3,00 zł/60 min

5,00 zł/60 min

5,00 zł/60min

1,00 zł/60 min

 

11,00 zł/60 min

8,00 zł/60 min

 

7,00 zł/60 min

5,00 zł/60 min

3,00 zł/60 min

 

 

1,00 zł/60 min

Opłata za przekroczenie limitu – 0,10 zł za każdą dodatkową minutę, płatne przy wyjściu

 

*Bilet ulgowy przysługuje:

  1. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  2. studentom do 26 roku życia
  3. dzieciom w wieku przedszkolnym
  4. osobom niepełnosprawnym (opiekun zgodnie z cennikiem)
  5. emerytom, rencistom oraz posiadaczom Karty Seniora

**Bilet rodzinny stanowi pakiet zamknięty, nie podlega rozbiciu na ceny jednostkowe. Bilet rodzinny przysługuje osobie dorosłej (rodzic lub opiekun) i dziecku do lat 15.

3. Hala basenowa                                600,00 zł/60 min

4. Tor (max 8 osób)                             60,00 zł/60 min

5. Sauna                                                  9,00 zł/40 min

6. Pakiet LUX Sauna + Basen          14,00 zł/60 min

7. Pakiet LUX Sauna + Basen          18,00 zł/90 min

8. Karnet na basen

8.1. 600 minut do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca

8.1.1. Normalny                  85,00 zł

8.1.2. Ulgowy*                    60,00 zł

8.2 1200 minut do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy

                8.2.1. normalny                150,00 zł

                8.2.2. ulgowy*                  110,00 zł
8.3. 3000 minut do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy

                8.3.1. normalny                325,00 zł

8.3.2. ulgowy*                 225,00 zł

*Bilet ulgowy przysługuje:

1. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2. studentom do 26 roku życia
3. dzieciom w wieku przedszkolnym
4. osobom niepełnosprawnym (opiekun zgodnie z cennikiem)
5. emerytom, rencistom oraz posiadaczom Karty Seniora

 

9. Sala gimnastyczna duża                                          35 zł/45 min

10. Sala gimnastyczna mała                                        25 zł/45 min

11. Szatnia                                                                         20 zł/godz.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku