Biuletyn Informacji Publicznej - OSiR Włocławek
USŁUGĘ PLAKATOWANIA REALIZUJEMY WE WTORKI I PIĄTKI (ZA WYJĄTKIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY), PRZY CZYM ZLECENIE NA TĘ USŁUGĘ POWINNO BYĆ MINIMUM 1 DZIEŃ PRZED JEJ REALIZACJĄ.

Reklama

 

TERMINY REALIZACJI USŁUG PLAKATOWANIA

 

USŁUGĘ PLAKATOWANIA REALIZUJEMY WE WTORKI I PIĄTKI (ZA WYJĄTKIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY), PRZY CZYM ZLECENIE NA TĘ USŁUGĘ POWINNO BYĆ MINIMUM 1 DZIEŃ PRZED JEJ REALIZACJĄ.

 

 

plik do pobrania : wykaz słupów i tablic informacyjnych

Opłaty za plakatowanie na miejskich tablicach ogłoszeń:

 

 

FORMAT

         CENA PODSTAWOWA

A-3

3,50

A-2

 4,00

A-1

  5,50

A-0

  8,50

2A-0

   16,00

 

Cena podstawowa – obowiązuje dla plakatów, których  ekspozycja wynosi od 1-7 dni włącznie.

Ceny zawierają podatek VAT.

Wykaz tablic i słupów reklamowych 

Osiedle Zazamcze

1.     Ul. Wieniecka              - tablica

2.     Ul. Wieniecka              - słup

3.     Ul. Promienna             - słup

4.     Ul. Promienna             - słup

5.     Ul. Toruńska (WCK)   – słup

6.     Ul. Budowlanych        -  słup

7.     Ul. Wysoka                  -  słup

Osiedle Południe

8.     Ul. Długa – Kapitulna     - słup

9.     Ul. Robotnicza                 - słup

10.   Ul. Wiejska                       - tablica

11.    Ul. Wiejska                      - słup

12.    Ul. Kaliska                        - słup

13.   Ul. Kaliska-Dziewińska   - słup

Osiedle Michelin

14.    Ul. Jana Pawła – Mielęcińska   - słup

15.    Ul. Jana Pawła – Szkolna           - słup

16.    Ul. Jana Pawła – Kościelna        - słup

 

Śródmieście

17.   Ul. Chopina – Traugutta     - tablica

18.   Ul. Chopina OSiR                  - słup wyłączony do odwołania

19.    Ul. Chopina                           - tablica

20.    Ul. Kościuszki                        - słup

21.    Ul. Brzeska                            - tablica

22.     Ul. Wojska Polskiego          -  tablica

23.     Ul. 3-go Maja                       -  tablica

24.     Ul. Młynarska                      -  tablica

25.     Ul. Św. Antoniego               -  słup

26.    Ul. Plac Łokietka                    - słup

27.    Ul. Plac Staszica                   -  słup

28.    Ul. Bukowa                            - tablica

29. Ul. Piwna1A                             - słup

Osiedle Kazimierza Wielkiego

30.    Ul. Ostrowska             -  słup

31.    Ul. Polna                      -  słup

32.     Ul. Ostrowska             -  słup

33.     Ul. Polna                      -  słup

34.     Zawiśle - ul. Zjazdowa - tablica

35.     Ul. Płocka                     - słup

 

 

Opłaty za korzystanie z powierzchni reklamowej w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas trwania umowy najmu w następujących wysokościach:

1. Reklamy zewnętrzne i wewnętrzne za 1 miesiąc ekspozycji

Hala Sportowa                                                                               60,00zł/m2

Hala Sportowo-Widowiskowa                                                     60,00 zł/m2

Kryta Pływalnia Delfin                                                                    60,00 zł/m2

Międzyosiedlowy Basen Miejski                                                  50,00 zł/m2

Stadion piłkarsko – lekkoatletyczny                                             60,00 zł/m2

Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim                                30,00 zł/m2

Przystań Wodna nad Rzeką Wisłą                                               60,00 zł/m2

Lodowiska                                                                                        30,00 zł/m2

Korty OSiR                                                                                        30,00 zł/m2

 2. Opłata za umieszczenie reklam jednorazowych w czasie trwania imprezy, niezależnie od ilości reklam i ich powierzchni   -  700,00 zł/dzień

 3. opłata za stoisko reklamowo - handlowe                      - 65,00 zł/szt./dzień

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku