Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku życzą zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.    


Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku życzą zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.