Użytkowniku MultiSport oceń obiekt OSiR:


Użytkowniku MultiSport oceń obiekt OSiR:
-Kryta Pływalnia Delfin
-Międzyosiedlowy Basen Miejski
w Benefit Club 👍🏻 Celem ocen jest zapewnienie Użytkownikom kart MultiSport najwyższej jakości usług w obiektach honorujących karty💳
Jak działa program?
Użytkownicy kart MultiSport, przy pomocy aplikacji mobilnej, mogą dokonywać ocen zrealizowanych wizyt w obiektach partnerskich. Oceny mogą być przyznawane w postaci oceny ogólnej wizyty, na którą składają się całościowe wrażenia Użytkownika z wizyty w obiekcie oraz oceny szczegółowej wizyty, w której oceniane są następujące obszary:
obsługa w recepcji,
czystość i higiena,
funkcjonalność sprzętu i wyposażenia,
komfort treningu,
opieka trenerska i instruktorska

Skip to content