Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku informuje, że rozpoczyna sprzedaż miejsc cumowniczych na obu miejskich Przystaniach: Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim (ul. Płockiej 187) i Przystani Wodnej na Rzece Wiśle (ul. Piwna 1a), zgodnie z         …


Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku informuje, że rozpoczyna sprzedaż miejsc cumowniczych na obu miejskich Przystaniach: Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim (ul. Płockiej 187) i Przystani Wodnej na Rzece Wiśle (ul. Piwna 1a), zgodnie z

                                           ZARZĄDZENIE NR  3 / 2023

DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU Z DNIA 24 KWIETNIA 2023 ROKU

w sprawie: ustalenia terminu sprzedaży miejsc cumowniczych.

 

 

§ 1. Zarządzeniem ustala się termin sprzedaży miejsc do cumowania na sezon od 01 maja 2023 r. do 30 listopada 2023 r. na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187 i Przystani Wodnej na Rzece Wiśle im. J. Bojańczyk  przy ul. Piwnej 1a.

 

§ 2. Sprzedaż miejsc odbywać się będzie  w dniach  27 i 28  kwietnia 2023 r., ze skutkiem od 01 maja 2023 r., w godzinach pracy Bosmanatów znajdujących się na  w/w Przystaniach.

 

§ 3. W przypadku pozostałych wolnych miejsc do cumowania na sezon sprzedaż będzie kontynuowana 02 i 04 maja 2023 r. w godzinach pracy  Bosmanatów na w/w Przystaniach.

 

§ 4. Płatności za kupione postojowe dokonywać można gotówką zgodnie z obowiązującym cennikiem – Uchwała nr LV/159/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022r.

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi właściwej Przystani.

 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora OSiR i Głównej Księgowej.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 8. Zarządzenie podlega podaniu  do  publicznej wiadomości   i   zostanie       opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Skip to content