Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora OSiR powierzchnia słupa przypadająca na plakaty danego komitetu wyborczego odpowiada ilorazowi powierzchni słupa (8,5 m2) i tablicy (6,00 m2) oraz liczby wszystkich komitetów wyborczych, tj. 2 plakatów wielkości A2 w przypadku tablic oraz maksymalnie 3 plakatów A2 w przypadku słupów ogłoszeniowych.


Zlecenia realizowane będą we wtorki i piątki, a dostarczenie zlecenia musi nastąpić co najmniej dwa dni przed jego realizacją.

OSiR Włocławek
Al. Chopina 8
87-800 Włocławek
tel: (054) 413 07 00
tel/fax: (054) 413 07 77
e-mail: sekretariat@osir.wloclawek.pl

Skip to content