Bilet wstępu
Normalny 18,00 zł
Ulgowy 12,00 zł
Bilet rodzinny
1+1 25,00 zł/wejście
1+2 32,00 zł/wejście
Leżak 10,00 zł

Bilet ulgowy przysługuje:

  • uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • studentom do 26 roku życia
  • dzieciom w wieku przedszkolnym
  • osobom z niepełnosprawnościami
  • emerytom, rencistom, posiadaczom Karty Seniora

Bilet rodzinny stanowi pakiet zamknięty, nie podlega rozbiciu na ceny jednostkowe, przysługuje osobie dorosłej (rodzicowi lub opiekunowi) i dzieciom do lat 15.

Bilet wstępu obowiązuje na cały dzień, ale bez możliwości opuszczenia pływalni i ponownego powrotu.

 

Uchwała nr LV/159/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie lub administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rocznik : 2022 Pozycja: 6815 Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022r. Okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023r.

http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/207916/uchwala-nr-lv-159-2022_2020039.pdf

Skip to content