Reklama zewnętrzna i wewnętrzna za 1 miesiąc ekspozycji – umowa 60,00zł/ metr²
Reklama jednorazowa w czasie imprezy, niezależne od ilości reklam i ich powierzchni 700,00 zł/
impreza
Plakatowanie na miejskich tablicach i słupach ogłoszeń
Format A3 5,00 zł/ 1 tydzień
Format A2 7,00 zł/ 1 tydzień
Format A1 10,00 zł/ 1 tydzień
Format A0 16,00 zł/ 1 tydzień
Format 2A0 30,00 zł/1 tydzień
Plakatowanie na miejskich tablicach i słupach ogłoszeń dla organizacji pozarządowych
(z rekomendacją Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku)
oraz samorządowych instytucji kultury Gminy Miasto Włocławek
Format A3 2,00 zł/ 1 tydzień
Format A2 3,00 zł/ 1 tydzień
Format A1 5,00 zł/ 1 tydzień
Format A0 8,00 zł/ 1 tydzień
Format 2A0 8,00 zł/ 1 tydzień
Stoisko reklamowe/ handlowe bez mediów 130,00/ dzień

Uchwała nr LV/159/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie lub administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rocznik : 2022 Pozycja: 6815 Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022r. Okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023r.

http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/207916/uchwala-nr-lv-159-2022_2020039.pdf

Skip to content