Hala Sportowo-Widowiskowa

iP-m5T 21 wrz , 2020 0 Comments

Historia

Halę projektowano w latach 1960 – 1963, oddano do użytku w 1967 roku. W latach 2017-2018 halę przebudowano.

W hali widowiskowo-sportowej na widowni znajduje się 730 miejsc.

W przypadku występowania zespołów na scenie, płyta boiska przygotowywana jest na widownię. Rozstawiane są krzesła mocowane w rzędach i między rzędami, tym sposobem widownia powiększa się o następne 394 osoby.

Ogółem na widowni może być maksymalnie 1124 miejsc.

Dodatkowo na scenie przewiduje się maksymalnie 100 osób (członkowie występującego zespołu).


Wskaźniki

  • Powierzchnia zabudowy w m2: 2 259,50.
  • Powierzchnia użytkowa w m2: 3 254,74.
  • Kubatura w m3: 20 225.
  • Ilość kondygnacji: nadziemna – 2; podziemna – 1.
  • wysokość – 17,55 (budynek średniowysoki).
Skip to content