ul. Chopina 10, 87-800 Włocławek


Aktualnie na basenie
50 / 60


Godziny otwarcia

Basen „Delfin” czynny jest siedem dni w tygodniu w godz. 6:15-21:45 (ostatnie wejście o godz. 20:45)

 


Kontakt

kasa: 54 413-07-79


Właściciel obiektu:

Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13.

 

Historia

Krytą pływalnię projektowano w latach 1971-74. Oddano ją do eksploatacji w 1976 roku. Zmodernizowana została w latach 1995 – 1996, poprzez dobudowanie szybu windy, kręgielni oraz osobnej klatki schodowej do kawiarni i hotelu. W 2006 r. budynek krytej pływalni został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddano do użytku dźwig osobowy.


Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje:
Ostatnia ocena jakości wody na Krytej Pływalni Delfin we Włocławku al. Chopina 10; dokonana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku jest z dnia 9 lutego 2021r nr NHK-5224-3-1-3/21 l.dz. 993
Ocena pozytywna z nieprawidłowościami jakości wody za okres 2.06.2019 r. do 31.12.2020 r., ze względu na ponadnormatywne wartości parametrów fizykochemicznych Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku nakazuje doprowadzenie wody na pływalni do prawidłowej jakości wody w terminie do 30.09.2021 r.
Przy sporadycznie występujących przekroczeniach parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych na pływalni Zarządzający natychmiast podejmował działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016). Po podjętych działaniach Zarządzający niezwłocznie przekazuje sprawozdania z przeprowadzonych badań w nieckach basenowych.

 

Sprawozdania z badań laboratoryjnych dostępne są w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy Al. Chopina 8; 87-800 Włocławek.


Regulamin COVID

Kryta Pływalnia DELFIN – zdjęcia

Kryta Pływalnia DELFIN – harmonogram

Basen „Delfin” czynny jest siedem dni w tygodniu w godz. 6:15-21:45 (ostatnie wejście o godz. 20:45)

Kryta Pływalnia DELFIN – cennik

 1. Basen mały – cały obiekt            90 zł/ 45 min
 2. Basen główny – bilet wstępu
Poniedziałek – Piątek do godz. 16:00 oraz weekendy do godz. 11:00 Poniedziałek – Piątek od godz. 16:00 oraz weekendy od godz. 11:00
Bilety
normalny 9,00 zł/ 60 min 11,00 zł/60 min
ulgowy* 6,00 zł/60 min 8,00 zł/60 min
rodzinny**
dorośli 7,00 zł/60 min 7,00 zł/60 min
dzieci 5,00 zł/60 min 5,00 zł/60 min
dzieci do lat 5 3,00 zł/60 min 3,00 zł/60 min
emeryt 5,00 zł/60 min
rencista 5,00 zł/60min
opiekun osoby niepełnosprawnej 1,00 zł/60 min 1,00 zł/60 min
Opłata za przekroczenie limitu – 0,10 zł za każdą dodatkową minutę, płatne przy wyjściu

 

*Bilet ulgowy przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 2. studentom do 26 roku życia
 3. dzieciom w wieku przedszkolnym
 4. osobom niepełnosprawnym (opiekun zgodnie z cennikiem)
 5. emerytom, rencistom oraz posiadaczom Karty Seniora

**Bilet rodzinny stanowi pakiet zamknięty, nie podlega rozbiciu na ceny jednostkowe. Bilet rodzinny przysługuje osobie dorosłej (rodzic lub opiekun) i dziecku do lat 15.

Hala basenowa 600,00 zł/60 min
Tor (max 8 osób) 60,00 zł/60 min
Sauna 9,00 zł/40 min
Pakiet LUX Sauna + Basen 14,00 zł/60 min
Pakiet LUX Sauna + Basen 18,00 zł/90 min
Cała sauna 70,00 zł/90min
Karnet na basen
600 minut do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca
Normalny 85,00 zł
Ulgowy* 60,00 zł
1200 minut do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy
normalny 150,00 zł
ulgowy* 110,00 zł
3000 minut do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy
normalny 325,00 zł
ulgowy* 225,00 zł

*Bilet ulgowy przysługuje:

1. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2. studentom do 26 roku życia
3. dzieciom w wieku przedszkolnym
4. osobom niepełnosprawnym (opiekun zgodnie z cennikiem)
5. emerytom, rencistom oraz posiadaczom Karty Seniora

Sala gimnastyczna
duża 35 zł/45 min
mała 25 zł/45 min
Szatnia 20 zł/godz

 

Kryta Pływalnia DELFIN – regulamin

 1. Kryta pływalnia jest zarządzana przez jednostkę budżetową Gminy Miasto Włocławek – Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku.
 2. Przed wejściem na teren pływalni oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń i atrakcji wodnych należy zapoznać się z regulaminem pływalni oraz odpowiednimi instrukcjami regulującymi sposób korzystania z urządzeń pływalni.
 3. Na terenie pływalni znajdują się:
  • basen sportowy : od 110 cm do 360 cm
  • basen rekreacyjny : od 120 cm
  • zjeżdżalnia, 2 jakuzzi, 3 masażery karku, 6 urządzeń do ćwiczeń w wodzie, 3 sauny (sucha, parowa i sauna infrared)
 4. Pływalnia czynna jest w godzinach od 6.15 do 21.45 Godziny wejść od 6.15 do 20.45.
  • Maksymalna dopuszczalna ilość osób korzystających jednocześnie z wszystkich niecek pływalni wynosi 80 osób.
  • Na terenie pływalni mogą przebywać osoby posiadające ważny karnet lub bilet wstępu.
  • Czas pobytu na terenie pływalni liczy się od chwili przejścia przez bramkę wejściową do momentu odczytu „chipu” przy bramce wyjściowej.
   Odpłatność za usługi pływalni według obowiązującego cennika pobierana będzie „z góry” za pierwszy cykl 60 [min.] przed wejściem i nie podlega zwrotowi, a rozliczana będzie przy wyjściu z dopłatą w cyklach za każdą dodatkową 1 minutę pobytu. Wyjątek od reguły stanowią osoby niepełnosprawne (na wózkach), które mogą korzystać z basenu przez dłuższy okres w cenie pobranej zaliczki.
  • Każdy użytkownik basenu zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do umycia całego ciała pod prysznicem oraz odkażenia stóp w brodziku nogo-myjki. Po skorzystaniu z WC należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
  • Osoby z długimi włosami obowiązane są do ich odpowiedniego upięcia (kitka, ogon, warkocz, kok itp.)
 5. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia w holu szatni. Wejście na widownię jest dozwolone tylko w zmiennym obuwiu.
 6. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe dla wszystkich.
 7. W hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy i czyste klapki plażowe
  • dla kobiet jedno lub dwuczęściowy;
  • dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała i inne mogą być używane pod warunkiem, że są przystosowanie do kąpieli na pływalniach.
  • dla użytkowników grup zorganizowanych dodatkowo czepki kąpielowe.
 8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu i niestosujące się do zaleceń Ratowników lub służb porządkowych mogą zostać usunięte z terenu obiektu z obowiązkiem uiszczenia opłaty za dotychczasowy pobyt.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  • palenia tytoniu, spożywania, wnoszenia i sprzedaży napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających;
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
  • wprowadzania i przebywania zwierząt;
  • wstępu osobom których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie innych osób korzystających z pływalni;
  • prowadzenia zajęć pływania lub innych bez zgody administracji pływalni.
 10. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 11. Zorganizowane grupy młodzieży szkolnej mogą korzystać z pływalni w ramach zajęć ekukacyjnych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 12. Grupy zorganizowane muszą posiadać co najmniej jednego instruktora odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni.
 13. Instruktor – opiekun grupy przed wejściem na halę basenową musi omówić zasady kąpieli z dyżurnym ratownikiem.
 14. Dzieci noszące pieluchy mogą pływać w wodzie w specjalnych, szczelnych pielucho majtkach.
 15. Korzystanie ze zjeżdżalni musi odbywać się pod ciągłym nadzorem ratownika i zgodnie z instrukcją znajdującą się przy wejściu na zjeżdżalnię. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi i do automatycznej sygnalizacji urządzenia startowego.
 16. Przy korzystaniu z atrakcji basenu należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurnych ratowników i zgłaszać im potrzebę włączenia dodatkowych urządzeń.
 17. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  • biegania po obejściach, dojściach i spychania innych użytkowników do wody;
  • skakania do wody z rozbiegu;
  • wskakiwania do rury zjeżdżalni przy zapalonym czerwonym świetle sygnalizacji startowej;
  • wnoszenia i konsumpcji artykułów żywnościowych w hali basenowej;
  • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów;
  • niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej;
  • używania mydła i innych środków chemicznych;
 18. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry: grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej.
 19. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (padaczka, choroby układu krwionośnego, oddechowego itp.) powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością i po konsultacji ze swoim lekarzem.
 20. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi do oględzin i do odnotowania w Książce Ambulatoryjnej.
 21. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich przed wejściem na halę pływalni zobowiązane są do skorzystania z wózka będącego na wyposażeniu pływalni, w tym czasie wózek tej osoby jest zabezpieczony w pomieszczeniu ratowników.
 22. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie „Regulaminu” odpowiadają dyżurni ratownicy. Wszystkie osoby korzystające z basenów zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 23. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny. Skrajne tory przeznaczone są dla osób słabiej pływających.
 24. W czasie zawodów lub innych imprez sportowo rekreacyjnych Organizator wynajmujący basen odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom imprezy-zawodów. Obowiązuje wówczas regulamin zawodów oraz zalecenia organizatorów.
 25. Ratownicy, instruktorzy i pracownicy OSiR, którzy nie pełnią dyżuru na pływalni, traktowani są jak osoby korzystające z basenu i podlegają tym samym prawom i obowiązkom.
 26. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia pływalni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody i na podstawie spisanego protokołu zniszczenia lub uszkodzenia.
 27. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, pozostawione lub skradzione na terenie obiektu przedmioty wartościowe.
 28. Znalezione przez personel rzeczy można odebrać (do 30 dni od daty pozostawienia) u Kierownika Pływalni.
 29. Kierownictwo pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 30. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer i innych urządzeń rejestrujących może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika pływalni lub ratownika.
 31. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania basenu można zgłaszać osobiście od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 16.00 Kierownikowi lub osobie przez niego upoważnionej oraz każdorazowo wpisem do Książki Skarg i Wniosków znajdującej się w kasie basenowej.

Pobierz regulamin

Kryta Pływalnia DELFIN – kalendarz imprez

GALERIE

Skip to content