Dziś pracownicy OSiR zauważyli zmianę koloru wody na jednym ze stawów w  Parku na Słodowie. Woda przybrała kolor czerwony


Dziś pracownicy OSiR zauważyli zmianę koloru wody na jednym ze stawów w  Parku na Słodowie. Woda przybrała kolor czerwony. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformowane zostały służby, które zabezpieczyły teren i dokonały oględzin terenu oraz pobrały próbki do badań. W akcje zaangażowane zostały Straż Pożarna, Straż Miejska, Komenda Policji we Włocławku oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku. Próbki wody zostały przebadane przez WIOŚ i “przyczyną charakterystycznego zabarwienia wody jest obecność bakterii z rodziny purpurowatych bakterii siarkowych”. Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazał również próbki wody do laboratorium MPWiK.

Skip to content