Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii pływalnie działają w ściśle określonym reżimie sanitarnym (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.


Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii pływalnie działają w ściśle określonym reżimie sanitarnym (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 i 30 maja 2020 r.).

Mając powyższe na uwadze OSIR Włocławek zawiadamia , że KARNETY I DOŁADOWANIA zakupione przed 13 marca 2020r. zachowują swoją ważność do czasu  wyczerpania minut,  nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego.

Jednocześnie OSiR Włocławek zawiesza do odwołania możliwość doładowania i zakupu nowych karnetów.

Skip to content