Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku zaprasza na Międzyosiedlowy Basen Miejski przy ul. Wysokiej 12.


Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku zaprasza na Międzyosiedlowy Basen Miejski przy ul. Wysokiej 12. Basen czynny będzie od soboty (27 czerwca) br. Przed przybyciem na pływalnIe prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania w czasie trwania pandemii COVID -19, który dostępny jest na stronie www.osir.wloclawek.pl.  REGULAMIN PANDEMIA COVID-19

Na basenie przebywać może 41 osób  (36 klientów indywidualnych i 4 osoby z klubów sportowych + trener) w wyznaczonych godzinach pracy. Przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk oraz mierzenie temperatury ciała. Wszystkie sprzęty, szafki i opaski będą na bieżąco dezynfekowane. Osoby przebywające na Basenie mają obowiązek zachowania reżimu sanitarnego.

Godziny wejść na basen

7:00 ; 9:00 ; 11:00 ;13:00 ; 15:00 ; 17:00; 19:00

osoby będą wpuszczane 20 minut przed ww. godziną wejścia

REGULAMIN PANDEMIA COVID-19

Skip to content