Aktualnie na basenie
0 / 90


Godziny otwarcia

KP Delfin nieczynna od 01 do 31 sierpnia 2024 r.

Basen czynny w godzinach: 6:15 – 21:45 (poniedziałek – niedziela)

Ostatnie wejście o godzinie 20:30. Hale basenową należy opuścić do godziny 21:30.

 


Kontakt

tel. 54 420 17 80, 54 420 16 80
email: kierownikmbm@osir.wloclawek.pl


Właściciel obiektu:

Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13.


ul. Wysoka 12, 87-800 Włocławek

Historia

Generalnym wykonawcą Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego we Włocławku jest Alstal Grupa Budowlana, która funkcjonuje na rynku budowlanym od 1976 roku. Inwestorem jest Gmina Miasto Włocławek. Budowę rozpoczęto we wrześniu 2010 r. a do użytku mieszkańców basen oddano w 12 marca 2012r.

Budowę Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego rozpoczęto w październiku 2010 roku a oddano do użytku 12 marca 2012r.

Kondygnacja podziemna – pomieszczenia techniczne i pomieszczenia socjalne dla obsługi, toalety ogólnodostępne oraz pomieszczenia pod wynajem z przeznaczeniem pod kręgielnie z 4 torami, bowling z 2 torami, bar z zapleczem.

Parter to jednoprzestrzenna hala basenowa w której wydzielono strefy:

 • sportową z basenem o wymiarach 25,02 x 12,5 m – 312,75 m2
 • rekreacyjną z niecką o powierzchni 142 ,5 m2 z dwoma torami do nauki pływania, i lądowiskiem zjeżdżalni rurowej, atrakcjami- gejzerem
 • brodzik dla dzieci o powierzchni lustra wody 29,2 m2

Niecka basenu sportowego i rekreacyjnego wykonana ze stali nierdzewnej , brodzik żelbetowy wykończony płytkami i mozaiką z płytek basenowych.
Bezpośrednio do hali przylega kompleks szatniowo basenowy w którym zlokalizowano: holl z kasą , szatnię na wierzchnie okrycia, przebieralnie , szatnie, natryski z podziałem na damską, męską i dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia odnowy biologicznej z dwoma saunami suchymi i miejscem do wypoczynku.

Piętro – pomieszczenia administracyjne z salką konferencyjną, sanitariaty ogólnodostępne oraz centrum nurkowe “Mr. Jacques”+sklepik z akcesoriami nurkowymi i pływackimi, Centrum Sportów Walki, Kawiarenka “Na piętrze”


www.facebook.com/MiedzyosiedlowyBasenMiejski

Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje:

Ostatnia zbiorcza ocena jakości wody na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim we Włocławku przy ul. Wysoka 12 dokonana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku jest z dnia 7 lutego  r. znak: NHŚ-5224-3-2-2/24 .

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami jakości wody za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.. ze względu na ponadnormatywne wartości parametrów fizykochemicznych.

Przy sporadycznie występujących przekroczeniach parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych na pływalni Zarządzający natychmiast podejmował działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016).

Po podjętych działaniach Zarządzający niezwłocznie przekazuje sprawozdania z przeprowadzonych badań w nieckach basenowych.

Sprawozdania z badań laboratoryjnych dostępne są w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy Al. Chopina 8; 87-800 Włocławek

Zapraszamy na:

WIRTUALNY SPACER PO MBM

Wskaźniki

Budynek basenu:

 • Kubatura: 16.220,3 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 1.803,15 m2
 • Powierzchnia użytkowa ogółem: 3.482,6 m2
  W tym:
 • Powierzchnia części przynależnej  do basenu: 2.500,8 m2
 • Powierzchnia pod wynajem: 981,8 m2
 • Wysokość budynku: 8,76 m
 • Ilość kondygnacji nadziemnych: 2
 • Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Opis budowlany i konstrukcja budynku:

Budynek posadowiony na ławach fundamentowych żelbetowych , ściany zewnętrzne podziemne żelbetowe z ciężką izolacją pionową, ocieplone płytami.

Hala basenu – słupy, podciągi, nadproża żelbetowe wylewane na budowie. Nad basenem dach płaski na dźwigarach drewnianych, blacha trapezowa powlekana, ocieplenie z płyt, kryty papą. Dach płaski ocieplony płytami styropianowymi, kryty papą . W ścianach zewnętrznych zamontowane fasady aluminiowe i drzwi aluminiowe. Obiekt wyposażony w dźwig osobowy dla przewozu osób niepełnosprawnych, zjeżdżalnię zewnętrzną rurową ze schodami, 2 sauny fińskie suche, podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt został wyposażony w instalacje wewnętrzne:

 • centralnego ogrzewania (zaplecze socjalne, hala basenowa, hol wejściowy – ogrzewanie podłogowe),
 • instalację wod-kan,
 • wentylacji mechanicznej,
 • instalację technologii basenowej
 • instalacje elektryczne wewnętrzne

Regulamin korzystania z basenów 15.12.

Międzyosiedlowy Basen Miejski – zdjęcia

Międzyosiedlowy Basen Miejski – harmonogram

Basen czynny w godzinach: 6:15 – 21:45 (poniedziałek – niedziela).

Międzyosiedlowy Basen Miejski nieczynna od 1 do 31 sierpnia 2023 r.

Międzyosiedlowy Basen Miejski – cennik

Cennik od 1 stycznia 2023 r.

1.      Hala basenu – bilet wstępu

Poniedziałek – Piątek do 6:15 do 16:00 Poniedziałek – Piątek po 16:00 i w weekendy
Bilety
normalny 14,00 zł/60 min 16,00 zł/60 min
normalny (2h) 28,00 zł/120 min 32,00 zł/120 min
ulgowy* 8,00 zł/60 min 10,00 zł/60 min
ulgowy (2h) 16,00 zł/120 min 20,00 zł/120 min
rodzinny
1+1 18,00 zł/60 min 22,00 zł/60 min
1+1 (2h) 36,00 zł/120 min 44,00 zł/120 min
1+2 22,00 zł/60 min 28,00 zł/60 min
1+2 (2h) 44,00 zł/120 min 56,00 zł/120 min
Osoby  z niepełnosprawnością 1,00 zł/60 min 1,00 zł/60 min
Osoby  z niepełnosprawnością (2) 2,00 zł/120 min 2,00 zł/120 min
Opłata za przekroczenie limitu – 0,30 zł za każdą dodatkową minutę, płatne przy wyjściu

 

*Bilet ulgowy przysługuje na podstawie ważnych dokumentów:

 1. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 2. studentom do 26 roku życia
 3. dzieciom w wieku przedszkolnym
 4. opiekunom osób z niepełnosprawnością
 5. emerytom, rencistom

**Bilet rodzinny stanowi pakiet zamknięty, nie podlega rozbiciu na ceny jednostkowe. Bilet rodzinny przysługuje osobie dorosłej (rodzic lub opiekun) oraz dziecku do lat 15.

Wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku dla:
-osób posiadających kartę Dużej Rodziny w ramach Programu ,,Włocławska Karta Dużej Rodziny”,
-osób posiadających Kartę Seniora,
ustala się opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej.

 

Hala basenowa – wynajem 1 500,00 zł/60 min
Tor (max 10 osób) – wynajem 120,00 zł/60 min
Sauna 1 osoba 20,00 zł/60 min
Pakiet Sauna + Basen+ 1 osoba 32,00 zł/60 min
Szatnia 40,00 zł/60 min
Sala konferencyjna 100,00 zł/60 min
Karnet na basen
8 h do wykorzystania w ciągu 1 roku + 3h gratis
Normalny 120,00 zł/11 godz.
Ulgowy* 72,00 zł/11 godz.
15 godzin do wykorzystania w ciągu 1 roku + 6h gratis
normalny 225,00 zł/21 godz.
ulgowy* 135,00 zł/21 godz.
40 godzin do wykorzystania w ciągu 1 roku + 13h gratis
normalny 560,00 zł/53 godz.
ulgowy* 330,00 zł/53 godz.

*Bilet ulgowy przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 2. studentom do 26 roku życia
 3. dzieciom w wieku przedszkolnym
 4. opiekunom osób z niepełnosprawnością
 5. emerytom, rencistom

 

 

Uchwała nr LV/159/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie lub administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rocznik : 2022 Pozycja: 6815 Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022r. Okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023r.

http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/207916/uchwala-nr-lv-159-2022_2020039.pdf

Międzyosiedlowy Basen Miejski – honorujemy

Międzyosiedlowy Basen Miejski – regulamin

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2021 r. i obowiązuje do odwołania.

 1. Kryta pływalnia jest zarządzana przez jednostkę budżetową Gminy Miasto Włocławek – Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku.
 2. Przed wejściem na teren pływalni oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń i atrakcji wodnych należy zapoznać się z regulaminem pływalni oraz odpowiednimi instrukcjami regulującymi sposób korzystania z urządzeń pływalni.
 3. Na terenie pływalni znajdują się:
  • basen sportowy : od 125 cm do 180 cm
  • basen rekreacyjny : od 90 cm do 110 cm
  • basen brodzik : 30 [cm]
  • zjeżdżalnia, punkty masażu ściennego, gejzer powietrzny, masaż karku oraz dwie sauny suche i sauna infrared.
 4. Pływalnia czynna jest w godzinach od 6.15 do 21.45 Godziny wejść od 6.15 do 20.45.
  • Maksymalna dopuszczalna ilość osób korzystających jednocześnie z wszystkich niecek pływalni wynosi 90 osób.
  • Na terenie pływalni mogą przebywać osoby posiadające ważny karnet lub bilet wstępu.
  • Czas pobytu na terenie pływalni liczy się od chwili przejścia przez bramkę wejściową do momentu odczytu „chipu” przy bramce wyjściowej.
   Odpłatność za usługi pływalni według obowiązującego cennika pobierana będzie „z góry” za pierwszy cykl 60 [min.] przed wejściem i nie podlega
   zwrotowi, a rozliczana będzie przy wyjściu z dopłatą w cyklach za każdą dodatkową 1 minutę pobytu. Wyjątek od reguły stanowią osoby
   niepełnosprawne (na wózkach), które mogą korzystać z basenu przez dłuższy okres w cenie pobranej zaliczki.
  • Każdy użytkownik basenu zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do umycia całego ciała pod prysznicem oraz odkażenia stóp w brodziku nogo-myjki. Po skorzystaniu z WC należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
  • Osoby z długimi włosami obowiązane są do ich odpowiedniego upięcia (kitka, ogon, warkocz, kok itp.)
 5. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia w holu szatni.
 6. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe dla wszystkich.
 7. W hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy :
  • dla kobiet jedno lub dwuczęściowy;
  • dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała i inne mogą być używane pod warunkiem, że są przystosowanie do kąpieli na pływalniach.
  • dla użytkowników grup zorganizowanych dodatkowo czepki kąpielowe.
 8. W przypadku nie odczytania paska przy bramce wejściowej w ciągu 15 minut, naliczanie rozpocznie się od chwili zakupu biletu.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu i niestosujące się do zaleceń Ratowników lub służb porządkowych mogą zostać usunięte z terenu obiektu z obowiązkiem uiszczenia opłaty za dotychczasowy pobyt.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  • palenia tytoniu, spożywania, wnoszenia i sprzedaży napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających;
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
  • wprowadzania i przebywania zwierząt;
  • wstępu osobom których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie innych osób korzystających z pływalni;
  • prowadzenia zajęć pływania lub innych bez zgody administracji pływalni.
 11. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 12. Zorganizowane grupy młodzieży szkolnej mogą korzystać z pływalni w ramach zajęć edukacyjnych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 13. Grupy zorganizowane muszą posiadać co najmniej jednego instruktora odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni. Jednocześnie na torze może znajdować się maksymalnie do 10 osób razem z trenerem.
 14. Instruktor – opiekun grupy przed wejściem na halę basenową musi omówić zasady kąpieli z dyżurnym ratownikiem.
 15. Dzieci noszące pieluchy mogą pływać w wodzie w specjalnych, szczelnych pielucho majtkach.
 16. Korzystanie ze zjeżdżalni musi odbywać się pod ciągłym nadzorem ratownika i zgodnie z instrukcją znajdującą się przy wejściu na zjeżdżalnię.
  Należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi i do automatycznej sygnalizacji urządzenia startowego.
 17. Przy korzystaniu z atrakcji basenu należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurnych ratowników i zgłaszać im potrzebę włączenia dodatkowych urządzeń.
 18. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  • biegania po obejściach, dojściach i spychania innych użytkowników do wody;
  • skakania do wody z rozbiegu;
  • wskakiwania do rury zjeżdżalni przy zapalonym czerwonym świetle sygnalizacji startowej;
  • wnoszenia i konsumpcji artykułów żywnościowych w hali basenowej;
  • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów;
  • niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej;
  • używania mydła i innych środków chemicznych;
 19. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry: grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej.
 20. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (padaczka, choroby układu krwionośnego, oddechowego itp.) powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością i po konsultacji ze swoim lekarzem.
 21. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi do oględzin i do odnotowania w Książce Ambulatoryjnej.
 22. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich przed wejściem na halę pływalni zobowiązane są do skorzystania z wózka będącego na wyposażeniu pływalni, w tym czasie wózek tej osoby jest zabezpieczony w pomieszczeniu ratowników.
 23. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie „Regulaminu” odpowiadają dyżurni ratownicy. Wszystkie osoby korzystające z basenów zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 24. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny. Skrajne tory przeznaczone są dla osób słabiej pływających.
 25. W czasie zawodów lub innych imprez sportowo rekreacyjnych Organizator wynajmujący basen odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom imprezy-zawodów. Obowiązuje wówczas regulamin zawodów oraz zalecenia organizatorów.
 26. Ratownicy, instruktorzy i pracownicy OSiR, którzy nie pełnią dyżuru na pływalni, traktowani są jak osoby korzystające z basenu i podlegają tym samym prawom i obowiązkom.
 27. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia pływalni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody i na podstawie spisanego protokołu zniszczenia lub uszkodzenia.
 28. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, pozostawione lub skradzione na terenie obiektu przedmioty wartościowe.
 29. Znalezione przez personel rzeczy można odebrać (do 30 dni od daty pozostawienia) u Kierownika Pływalni.
 30. Kierownictwo pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 31. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer i innych urządzeń rejestrujących może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika pływalni lub ratownika.
 32. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania basenu można zgłaszać osobiście od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 16.00 Kierownikowi lub osobie przez niego upoważnionej oraz każdorazowo wpisem do Książki Skarg i Wniosków znajdującej się w kasie basenowej.
 33. Osobami uprawnionymi do zakupu biletu dla osób  z niepełnosprawnością są osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane przez Zespół orzekania o niepełnosprawności.

Regulamin korzystania z basenów 15.12.2021

Międzyosiedlowy Basen Miejski – kalendarz imprez

GALERIE

Skip to content