Godziny otwarcia

Bosmanat całodobowo

Kasa 6:00-22:00

Kąpielisko 11:00-19:00 (tylko w okresie wakacyjnym)


Kontakt

606 424 772

REZERWACJE:

rezerwacje.przystan@osir.wloclawek.pl


Właściciel obiektu:

Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13.

 


ul. Płocka 187, 87-800 Włocławek

OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA ZALEWIE WŁOCŁAWSKIM – video

OZNAKOWANIE PRZYSTANI ZNAKAMI ŻEGLUGOWYMI 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212 poz. 2072).
ZARZĄDZENIE Nr 1/2008
DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w WARSZAWIE z dnia 07 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.
PRAWO WODNE

WSKAŹNIKI

Pierwszy etap:
Działka nr 1/1 – całkowita powierzchnia działki: 18 039,00 m
a. Powierzchnia zabudowy bosmanatu
b. Zieleń projektowana
c. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
d. Drogi dojazdowe z płyt MEBA
e. Miejsca postojowe z płyt MEBA
Działki nr 1/2, 1/4 – całkowita powierzchnia działek: 520 607,00 m
f. Istniejąca droga przeznaczona do częściowej przebudowy
g. Zieleń projektowana
h. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
i. Drogi dojazdowe kostka brukowa grubości 8 cm
j. Droga na slipie i plac z płyt żelbetowych
k. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 6 cm
l. Kamień hydrotechniczny
m. Powierzchnia schodów
n. Humusowanie z obsiewem (zjazd ze slipu, skarpy)
Bilans powierzchni pierwszego etapu: 7 541,02 m

TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU WŁOCŁAWSKIEGO
Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

Koszt projektu:

– całkowita wartość projektu  –   4 358 735,28 PLN,
– całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu – 4 284 929,61 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR
w wysokości 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu – 2 570 957,76 PLN,
– wkład własny  – 1 713 971,85 PLN

HISTORIA

21 lipca 2010 roku na lewym brzegu zbiornika stopnia wodnego, w bezpośrednim sąsiedztwie
zapory bocznej odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę nowoczesnej przystani na Zalewie Włocławskim.
Akt erekcyjny podpisali:
Ryszard Stachurski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka,
Krzysztof Szymański, właściciel „Mosty Kujawy” z Mostek,
Agata Łukasik z włocławskiego oddziału firmy „Hydroprojekt” Sp. z o.o. z Warszawy (projektant przystani).
WYKONANIE INWESTYCJI PRZEWIDZANE JEST ETAPOWO
Pierwszy etap
– budynek socjalno-administracyjny – bosmanat
Przystrzeń podzielono między trzy funkcje:
– centralnie usytuowaną, największą, część usługową dla turystów,
– część administracyjną-pomieszczenie dla bosmana,
– dla recepcji,
– kempingu i pokój WOPR,
Pomieszczenia przeznaczone do dyspozycji turystów:
– kuchnia,
– pralnia,
– trzy zespoły sanitarne z natryskami,
– rojenie terenu,
– budowle i urządzenia hydrotechniczne,
– nabrzeże ze stanowiskiem dla jednostki spacerowej
– stanowiska dla łodzi, motorówek (max. 14 miejsc cumowniczych)
– tratwa dla małych jednostek pływających
– punkt poboru energii elektrycznej
– slip dla małych jednostek pływających
– droga dojazdowa i drogi obsługujące teren zainwestowania,
– parking, ciągi piesze,
– urządzenie terenów zielonych,
– przystanek komunikacji miejskiej,
– system oświetlenia terenu.
– przyłącza: wodociągowe, energetyczne, gazowe.
Dostępność dla osób niepełnosprawnych
– wejście do budynku bosmanatu bez barier architektonicznych,
– w budynku bosmanatu toaleta i natrysk dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach,
– w obrębie posesji wyznaczono łącznie 2 miejsca parkingowe przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne.
I etap zagospodarowania przystani przekazano dnia 30.09.2011r. w administrowanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
we Włocławku.
Studium wykonalności dla projektu „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – ETAP DRUGI”

Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje:

Ostatnia zbiorcza ocena jakości wody na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim we Włocławku przy ul. Płockiej 187 dokonana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku jest z dnia 26 stycznia 2024 r. znak: NHŚ-5224-3-7-2/24 .

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami jakości wody za okres 24.06.2023 r. do 19.08.2023 r.. ze względu na ponadnormatywne wartości parametrów fizykochemicznych.

Przy sporadycznie występujących przekroczeniach parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych na pływalni Zarządzający natychmiast podejmował działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016).

Po podjętych działaniach Zarządzający niezwłocznie przekazuje sprawozdania z przeprowadzonych badań w nieckach basenowych.

 

Sprawozdania z badań laboratoryjnych dostępne są w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy Al. Chopina 8; 87-800 Włocławek.

Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim – zdjęcia

Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim – harmonogram

Przystań na Zalewie Włocławskim

Bosmanat całodobowo

Kasa 6:00-22:00

Kąpielisko 11:00-19:00

 

Rejsy po Zalewie Włocławskim

11:00-11:45

12:15-13:00

13:30-14:15

14:45-15:30

16:00-16:45

17:15-18:00

18:15-19:00

dodatkowy rejsy w weekendy 19:15-20:00

 

 

Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim – cennik

Cennik od 1 stycznia 2023 r.

Cumowanie jednostki pływającej (prąd, sanitariaty)
doba 20,00 zł
tydzień 120,00 zł
miesiąc 400,00 zł
sezon (od 01.05 do 30.11) 2.100,00 zł
Zimowanie jachtu na lądzie/postój przyczep 200,00 zł/m-c
Zimowanie łodzi w hangarze 300,00 zł/m-c
Slipowanie jednostki 20,00 zł
Prąd na kei 30,00 zł/doba
Ładowanie akumulatora 30,00 zł
Korzystanie z automatu pralniczego 1 wsad (bez proszku) 20,00 zł/1 wsad
Holowanie jachtu, inna pomoc z użyciem motorówki 100,00 zł/60 min
Wypożyczenie myjki ciśnieniowej 25,00 zł/60 min
Mycie łodzi (max 20 metrów) 25,00 zł/25 min

 

Sprzęt pływający

Kajak 2 osobowy 15,00 zł/60 min
Holowanie narciarza wodnego 150,00 zł/60 min
Holowanie atrakcji wodnej
osoba powyżej 12 lat 15,00 zł/1 os./10 min
dzieci do lat 12 8,00 zł/1 os./10 min
Motorówka RiB ze sternikiem 35,00 zł/15 min
Statek solarny rejs 45 min
Bilet normalny 20,00 zł
Bilet ulgowy 10,00 zł

 

*Bilet ulgowy przysługuje:
1. dzieciom w wieku przedszkolnym
2. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
3. emerytom,rencistom
4. studentom do 26 roku życia
5. osobom z niepełnosprawnością

Domek czteroosobowy

(prąd sanitariaty, kąpielisko, stołówka od 01.05. do 30.11)
(dzieci do lat 4 za darmo – bez dostawki)

doba 250,00 zł
tydzień 1 500,00 zł
Domek sześcioosobowy

(prąd, sanitariaty, kąpielisko, stołówka od 01.05 do 30.11)
(dzieci do lat 4 za darmo – bez dostawki)

doba 350,00 zł
tydzień 2 100,00 zł
Zgubienie/uszkodzenie kluczyka do domku 50,00 zł
Kaucja za wynajem domku 300,00 zł
Namiot (prąd, sanitariaty, kąpielisko od 01.05 do 30.11)
(dzieci do lat 4 za darmo – bez dostawki)
doba 20,00 zł
tydzień 120,00 zł
plus za osobę 20,00 zł/doba
Kamper/przyczepa kempingowa (prąd, sanitariaty, kąpielisko, stołówka od 01.05. do 30.11)

(dzieci do lat 4 za darmo – bez dostawki)

doba 30,00 zł
tydzień 180,00 zł
plus za osobę 20,00 zł/doba
Parking auta przy domku/namiocie/przyczepie doba 10,00 zł
Kąpielisko
Bilet normalny 18,00 zł/wejście
Bilet ulgowy * 12,00 zł/wejście
Bilet rodzinny**
1+1 25,00 zł/wejście
1+2 32,00 zł/wejście
Leżaki

Stół do tenisa stołowego

10,00 zł

 

 

20,00 zł/60 minut

 

*Bilet ulgowy przysługuje:

-dzieciom w wieku przedszkolnym

-uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych

-studentom do 26 roku życia

-osobom z niepełnosprawnościami

-emerytom, rencistom, posiadaczom Karty Seniora

**Bilet rodzinny stanowi pakiet zamknięty, nie podlega rozbiciu na ceny jednostkowe, przysługuje osobie dorosłej (rodzic lub opiekun) i dziecku do lat 15.

Uchwała nr LV/159/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie lub administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rocznik : 2022 Pozycja: 6815 Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022r. Okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023r.

http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/207916/uchwala-nr-lv-159-2022_2020039.pdf

Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim – regulamin

 1. Postanowienia ogólne i definicje.
  1. Trwałym zarządcą i administratorem przystani jest Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku Al. Fryderyka Chopina 8.
  2. Przystań usytuowana jest we Włocławku na zalewie Włocławskim przy ulicy Płockiej nr 187.
  3. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu Przystani, Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada.
 2. Przepisy porządkowe przystani.
  1. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników obsługi przystani.
  2. Na pomostach mogą przebywać jedynie osoby korzystające z jednostek pływających lub mające zgodę obsługi przystani.
  3. Z pomostów nie wolno korzystać w innym celu niż ten do jakiego są przeznaczone.
  4. Na terenie przystani obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi uchwalony przez Radę Miasta Włocławek.
  5. Na terenie przystani zabrania się:
   • Parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych;
   • Mycia samochodów i innych pojazdów;
   • Slipowania jednostek bez zgody obsługi przystani;
   • Korzystania z urządzeń lub wyposażenia przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem;
   • Korzystania z zaplecza sanitarnego bez zgody Bosmana Przystani;
   • Wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela;
   • Przebywania nieletnich na terenie bez opieki rodziców lub opiekunów;
   • Wprowadzania psów na teren przystani bez smyczy;
   • Zaśmiecania terenu przystani, niszczeniaelementów przystani;
   • Tarasowania dróg pożarowych, przejść oraz slipów;
   • Picia alkoholu oraz przebywania w stanie po użyciu alkoholu;
   • Zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
   • Wędkowania na pomostach i na terenie przystani;
   • Kąpieli;
   • Rozpalania ognisk bez zgody obsługi przystani;
   • Cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody obsługi;
   • Wykonywania wszelkich prac remontowych na zacumowanych jednostkach;
   • Wykorzystywania bez zgody Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku przystani jako miejsca do prowadzenia działalności handlowej.
 3. Prawa jednostek pływających przebywających w przystani.
  1. Prawo do zatrzymania się w przystani przysługuje wszystkim jachtom o ile pozwala na to miejsce w basenie przystani.
  2. Postój jachtów powinien odbywać się według następującej procedury:
   • Zatrzymanie się w basenie przystani, zgłoszenie postoju u pracownika obsługi przystani;
   • Dokonanie wpisu do „Rejestru długoterminowo cumowanych łodzi” lub „Rejestru tymczasowo cumowanych łodzi”;
   • Dokonanie opłaty postojowej;
   • Zajęcie wyznaczonego przez pracownika obsługi przystani miejsca przy nabrzeżu;
   • Wszelkich formalności związanych z postojem jachtów i uiszczeniem opłat należy dokonać niezwłocznie po zacumowaniu.
  3. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie pracownika załoga zobowiązana jest przycumować jednostkę na wyznaczone miejsce.
  4. Opłaty za miejsca postojowe w przystani wnosi się gotówką z góry za zadeklarowany czas postoju. Pierwszeństwo mają osoby deklarujące postój i wnoszące opłatę za cały sezon (kwiecień – październik).
  5. Opłaty postojowe zawiera uchwalony przez Radę Miasta Włocławek. Armatorzy stale cumujący w porcie składają deklaracje postoju poprzez dokonanie wpisu do „Rejestru długoterminowo cumowanych łodzi”
  6. Osoba podpisująca deklarację postoju przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy, odszkodowania oraz inne czynności związane z postojem jednostki w przystani.
  7. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi obsługa przystani ani OSiR nie odpowiada.
  8. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i obowiązujących na terenie przystani przepisów uprawnione do interwencji odpowiednie służby mają prawo do egzekwowania od osób naruszających ww. przepisy zachowanie zgodne z regulaminem i ustalonymi zasadami.
  9. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania regulaminu, a także poleceń wydawanych przez pracowników obsługi.
  10. Przebywanie w basenie przystani i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad ustalonych w Regulaminie.
 4. Wejście i wyjście z przystani .
  1. Użytkowników wszystkich jachtów wchodzących i wychodzących z przystani obowiązuje zgłoszenie tego faktu u pracownika obsługi przystani.
  2. Powyższe dotyczy również jednostek slipowanych i wywożonych z przystani transportem kołowym.
 5. Korzystanie z urządzeń i wyposażenia przystani.
  1. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia przystani może się odbywać jedynie w porozumieniu z pracownikiem obsługi przystani.
 6. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p.poż.
  1. Na obszarze przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciwpożarowej.
  2. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej lub zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, każdy, kto jest świadkiem takiego zdarzenia winien natychmiast osobiście powiadomić pracowników przystani.
  3. Pracownik przystani organizuje i kieruje akcją ratowniczą i w tym celu ma prawo wezwać do pomocy wszystkie osoby znajdujące się na terenie przystani.
  4. Osoby wezwane do akcji ratowniczej muszą bezzwłocznie dostosować się do poleceń kierującego akcją.
  5. Jeżeli wymaga tego sytuacja, pracownik przystani powiadamia:
   1. Pogotowie Ratunkowe nr tel. 999
   2. Straż Pożarną nr tel. 998
   3. Policję nr tel. 997
   4. Dyrektora OSiR-u 54 413 07 00
 7. Przepisy „zimowania” taboru pływającego.
  1. Jednostki pływające i sprzęt prywatny może stacjonować na terenie przystani w miejscu wyznaczonym przez pracownika obsługi po dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru.
  2. Za postój jednostek na terenie przystani pobiera się opłatę zgodną z cennikiem.
  3. Opłatę uiszcza się za cały czas ,,zimowania’’ z góry.
 8. Etykieta żeglarska w przystani jachtowej.
  1. Na terenie przystani obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętej etykiety żeglarskiej.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu przystani jachtowej sprawuje Dyrektor OSiR-u oraz Starszy Bosman przystani.
  2. Użytkowników przystani obowiązują przepisy Polskiego Związku Żeglarskiego.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
  4. Regulamin Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim wchodzi w życie z dniem 11.04.2018 r.

Dyrektor OSiR-u Włocławek, Kontakt 54 413 07 00

UWAGA! Osoby nieprzestrzegające powyższych ustaleń będą zmuszone do opuszczenia terenu przystani

 


Regulamin Przystani Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku

Regulamin wypożyczania kajaków na Przystani na Zalewie Włocławskim

Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim – kalendarz imprez

09
wrz
2024

XIII Regaty Optysiowe

XIII Regaty Optysiowe

03
sie
2024

Regaty 10 Rater

Regaty Modeli Żeglarskich 10 Rater

07
cze
2024

OTWARTE ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POLSKI F5E / IOM PUCHAR POLSKI F5-10 / 10R KUJAWIAK CUP

Regaty modeli żeglarskich 10 Rater PROGRAM REGAT Piątek 07.06.2024 F5-10, 10R 8:45 – 9:30 Rejestracja zawodników 9:45 – Otwarcie regat i odprawa sterników 10:15 – Start do pierwszego wyścigu 13:30-14:30 Przerwa obiadowa 14:30 – 17:30 Kolejne wyścigi SO …

02
cze
2024

Dzień Dziecka na Przystani

Zapraszamy na Dzień Dziecka na Przystani na Zalewie Włocławskim. W programie wiele atrakcji dla dzieci.

08
wrz
2023
02
wrz
2023

I Mistrzostwa Polski w Klasie Ten Rater

I Mistrzostwa Polski w Klasie Ten Rater- regaty żeglarskie

25
cze
2023

Aloha Party

http://osir.wloclawek.pl/aktualnosc/aloha-party-na-przystani-na-zalewie-wloclawskim/

10
wrz
2022
10
lip
2022

Otwarcie atrakcji wodnych na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim

Tego dnia odbędzie się festiwal „Przystań z włocławskim Skarbem” dla dzieci małych i tych nieco większych. W godzinach 15.00 – 19.00 na przystani przy ul. Płockiej czekać będzie moc atrakcji. Co ważne, wszystkie atrakcje dla dzieci w ramach festiwalu b …

21
sie
2020

IV Regaty Modeli Sterowanych Radiem Kujawiak CUP

Organizator Klub Sportowy AQUA

Skip to content