Informacji o plakatowaniu udziela:

Informacja Turystyczna

ul. Okrzei 65
tel. 54 411 27 57

TERMINY REALIZACJI USŁUG PLAKATOWANIA

USŁUGĘ PLAKATOWANIA REALIZUJEMY WE WTORKI I PIĄTKI (ZA WYJĄTKIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY), PRZY CZYM ZLECENIE NA TĘ USŁUGĘ POWINNO BYĆ MINIMUM 1 DZIEŃ PRZED JEJ REALIZACJĄ PO WCZEŚNIEJSZEJ WERYFIKACJI MIEJSC WOLNYCH PRZEZ INFORMACJĘ TURYSTYCZNĄ.

Opłaty za plakatowanie na miejskich tablicach ogłoszeń:

FORMAT          CENA PODSTAWOWA
A-3 5,00
A-2 7,00
A-1 10,00
A-0 16,00
2A-0 30,00

Cena podstawowa – obowiązuje dla plakatów, których  ekspozycja wynosi 1 tydzień.

Ceny zawierają podatek VAT.

Wykaz tablic i słupów reklamowych

Osiedle Zazamcze

Lp. Ulica Rodzaj
1 Wieniecka tablica
2 Wieniecka słup
3 Promienna Pasaż słup
4 Promienna Kościół słup
5 Toruńska (WCK) słup
6 Budowlanych słup
7 Wysoka słup

Osiedle Południe

Lp. Ulica Rodzaj
8 Wysoka (Międzyosiedlowy Basen Miejski) tablica mała 2,5×2 m
9 Robotnicza słup
10 Wiejska tablica
11 Wiejska słup
12 Kaliska słup
13 Kaliska-Dziewińska słup

Osiedle Michelin

Lp. Ulica Rodzaj
14 Jana Pawła – Mielęcińska słup
15 Jana Pawła – Szkolna słup
16  Jana Pawła – Kościelna słup

Śródmieście

Lp. Ulica Rodzaj
17 Chopina – Traugutta tablica
18 Chopina tablica
19 Kościuszki słup
20 Brzeska tablica mała 2,5×2 m
21 Wojska Polskiego (Sąd) słup
22 3-go Maja tablica
23 Młynarska tablica
24 Św. Antoniego słup mały
25 Plac Łokietka słup
26 Plac Staszica słup
27 Bukowa tablica
28 Piwna 1A słup

Osiedle Kazimierza Wielkiego

Lp. Ulica Rodzaj
29 Ostrowska Kościół słup
30 Polna słup
31 Ostrowska słup
32 Polna/Żytnia słup
33 Zawiśle – ul. Zjazdowa tablica
34 Zawiśle – Grodzka/Willowa słup
35 Płocka słup

Do pobrania:

DRUK DYSPOZYCJA PLAKATOWANIA 2024

 

Opłaty za korzystanie z powierzchni reklamowej w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas trwania umowy najmu w następujących wysokościach:

 1. Reklamy zewnętrzne i wewnętrzne za 1 miesiąc ekspozycji
  Hala Sportowa 60,00zł/m2
  Hala Sportowo-Widowiskowa 60,00 zł/m2
  Kryta Pływalnia Delfin 60,00 zł/m2
  Międzyosiedlowy Basen Miejski 60,00 zł/m2
  Stadion piłkarsko – lekkoatletyczny 60,00 zł/m2
  Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim 60,00 zł/m2
  Przystań Wodna nad Rzeką Wisłą 60,00 zł/m2
  Lodowiska 60,00 zł/m2
  Korty OSiR 60,00 zł/m2
 2. Opłata za umieszczenie reklam jednorazowych w czasie trwania imprezy, niezależnie od ilości reklam i ich powierzchni   –  700,00 zł/dzień
 3. opłata za stoisko reklamowo – handlowe bez mediów                      – 130,00 zł/szt./dzień

 

OGÓLNE ZASADY UDOSTĘPNIANIA MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWYCH

BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU

Wprowadza się zasady udostępniania miejskich obiektów sportowych będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku w celu umieszczania reklam wewnątrz obiektów:

 1. Podstawą do umieszczenia reklamy jest umowa zawarta z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Włocławku zwanym dalej Zarządcą na okres 12 miesięcy.
 2. Łączna wielkość udostępnionej powierzchni wynikać będzie z ilości chętnych do umieszczenia reklamy na danym obiekcie oraz możliwości technicznych danego obiektu sportowego. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 3. Zarządca nie gwarantuje udostępnienia maksymalnej powierzchni reklamowej na danym obiekcie sportowym.
 4. Reklamy umieszcza się odpłatnie zgodnie z cennikiem zawartym w Uchwale Rady Miasta Włocławek Nr LV/159/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. i aktualnie wynosi 60 zł za metr kwadratowy reklamy za 1 miesiąc.
 5. Zmiana stawki odpłatności dokonywana jest automatycznie w przypadku dokonanej zmiany Uchwały Rady Miasta regulującej stawki odpłatności za korzystanie z obiektów OSiR i nie wymaga aneksowania  niniejszej umowy.
 6. Zawarcie umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządcy na wniosek zainteresowanego i  po wskazaniu przez Zarządcę miejsca umieszczenia reklamy.
 7. Do wniosku powinny być dołączony projekt graficzny do zaakceptowania przez Zarządcę.
 8. W celu zachowania estetyki obiektu wszystkie reklamy umieszczone na danym obiekcie sportowym powinny mieć taką samą wysokość modułu.
 9. Umieszczone reklamy nie mogą zasłaniać widoczności, a sposób ich umocowania nie może zagrażać bezpieczeństwu korzystających z obiektu.
 10. Montaż, demontaż reklam oraz odpowiedzialność za nie jest po stronie właściciela modułu reklamowego, ale zawsze pod nadzorem Zarządcy.
 11. Zabrania się reklamy używek, treści erotycznych, politycznych i wyborczych oraz umieszczania materiałów reklamowych uwłaczających dobremu imieniu Miasta Włocławek oraz Zarządcy
 12. Materiały reklamowe, które pojawią się wewnątrz obiektów bez wcześniejszych ustaleń z Zarządcą będą usuwane.
 13. Nadzór nad akcją reklamową, w szczególności nad materiałami reklamowymi umieszczonymi wewnątrz obiektów, sprawuje Kierownik właściwego obiektu.
 14. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść publikowanej reklamy i oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych zawartych w materiale reklamowym, a także, że treść i forma nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich
 15. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej, w tym do nazw handlowych, wzorów, znaków towarowych związanych z opublikowaniem reklamy.

Materiały do pobrania:

Skip to content