Park na SŁODOWIE

iP-m5T 28 wrz , 2020 0 Comments

Przystań Wodna na Rzece Wiśle

iP-m5T 27 wrz , 2020 0 Comments

Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny

iP-m5T 24 wrz , 2020 0 Comments

Historia

Budynek socjalny na stadionie oddano do użytku w 1999 roku. Przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się tu dwie szatnie z natryskiem dla zawodników oraz pomieszczenie z natryskiem dla trenerów i sędziów. Przed budynkiem znajduje się zadaszona trybuna. W 2005 r. oddano do użytku saunę w budynku socjalnym stadionu. W latach 2005-2006 oddano do użytku dwa boiska treningowe o sztucznej nawierzchni (za Halą Mistrzów). W roku 2006 zamontowano oświetlenie na stadionie (1776 Lx) oraz boiskach o sztucznej nawierzchni (350 Lx). W roku 2014 Stadion we Włocławku przy al. Chopina 8 został zmodernizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

Projekt nowego stadionu został wykonany przez Biuro Projektów „MD” Polska Sp. z o. o. w Szczecinie, a wykonawcą była Firma ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o. o. komandytowa z Inowrocławia.

Projekt współfinansowany został z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Gminy Miasta Włocławek.

Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego                –  9 794 000,00 zł

Wkład własny                                                                    – 22 839 413,95 zł

Całkowita wartość inwestycji                                         – 32 633 413,95 zł.

W ramach ww. inwestycji istniejący stadion został zmodernizowanym i powstał obiekt sportowy o wysokim standardzie i kameralnym charakterze, łączący funkcje sportowe i rekreacyjne. Stadion służy zarówno jako obiekt treningowy jak i miejsce do organizacji różnych imprez sportowych i kulturalnych. Przebudowany stadion w zakresie organizacji imprez o charakterze masowym spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Wyposażony jest w arenę lekkoatletyczną, z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, skocznie do skoku wzwyż, w dal i o tyczce, rzutnie do pchnięcia kulą, do rzutu dyskiem i rzutu oszczepem oraz rów z wodą do biegów z przeszkodami oraz wysokiej klasy zapleczem socjalnym dla sportowców kompleksu sportowego.

Arena lekkoatletyczna

spełnia wymogi do rozgrywania zawodów o randze ogólnopolskiej, o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu CONIPUR 217 OXIDE RED, firmy CONICCA AG. Wszystkie elementy funkcjonalno – sportowe areny dla poszczególnych dyscyplin lekkoatletycznych dostosowano do wymogów Międzynarodowej Federacji Amatorskiej Lekkoatletyki (IIAF).

Bieżnia okrężna 8-torowa o długości 400 m  jest wyposażona w niezbędny sprzęt lekkoatletyczny i urządzenia pomiarowe do przeprowadzenia zawodów lekkoatletycznych o randze mistrzostw.

Zgodnie z ustalonym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki zasadami stadion został zaliczony do stadionów kategorii III A, dzięki temu na nowym stadionie mogą odbywać się zawody rangi mistrzostw Polski z pełnym programem konkurencji.

Płyty areny sportowej uzbrojone są w drenaż odwodnienia i zamontowane instalacje nawadniające murawę boiska firmy „RAI BIRD”.

Boisko do gry w piłkę

nożną o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 100 x 68 m znajduje się wewnątrz areny i spełnia wymogi rozgrywek II Ligii Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Trybuny zostały podzielone numerycznie na sektory. Część trybun jest z zadaszeniem na 1334 + 270 VIP miejsc + 210 miejsc sektor rodzinny, część jako trybuny odkryte na 3166 miejsc. Dla kibiców drużyny przeciwnej wydzielono ogrodzoną trybunę z odrębnym wejściem. Łączna pojemność wszystkich nowoprojektowanych trybun wynosi 4980 miejsc siedzących.

Ustawiono 6 masztów oświetleniowych o wysokości 35 m, na którym zamontowano 284 sztuki projektorów ze źródłami światła o mocy 1500 W  jedna sztuka – firmy „MUSCO”. Średnie natężenie oświetlenia boiska piłkarskiego wynosi 1876 lx, średnie natężenie oświetlenia rzutni wynosi 1245 lx , średnie natężenie oświetlenia skoczni wynosi 1198 lx, średnie natężenie oświetlenia bieżni wynosi  1120 lx.

Wokół obiektu zlokalizowane są parkingi o łącznej liczbie miejsc ok 800, gdzie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Stadion został zaprojektowany bez barier architektonicznych, co umożliwiło zorganizowanie imprez i zawodów sportowych także dla osób niepełnosprawnych. Zespoły szatniowe przystosowane są do użytkowania przez ww. osoby, toalety i natryski dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach, budynek wyposażono w windę, co umożliwia przemieszczanie się po obiekcie.


Wskaźniki

 • Wymiary boiska: 100 x 68 m – nawierzchnia trawa naturalna.
 • Długość bieżni: 400 m – 8 torów
 • Miejsca siedzące: 4 980 miejsc

Budynek socjalny przy ul. Leśnej 53 A

 • Powierzchnia zabudowy: 645,20 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 1026,20 m2
 • Kubatura: 4 727,60 m3

PLAN STADIONU – do pobrania

Kryta Pływalnia DELFIN

iP-m5T 23 wrz , 2020 0 Comments

Historia

Krytą pływalnię projektowano w latach 1971-74. Oddano ją do eksploatacji w 1976 roku. Zmodernizowana została w latach 1995 – 1996, poprzez dobudowanie szybu windy, kręgielni oraz osobnej klatki schodowej do kawiarni i hotelu. W 2006 r. budynek krytej pływalni został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddano do użytku dźwig osobowy.


Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje:

Ostatnia zbiorcza ocena jakości wody na Krytej Pływalni „Delfin” we Włocławku przy ul. Chopina 10 dokonana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku jest z dnia 6 lutego 2024 r. znak: NHŚ-5224-3-1-2/24 .

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami jakości wody za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.. ze względu na ponadnormatywne wartości parametrów fizykochemicznych.

Przy sporadycznie występujących przekroczeniach parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych na pływalni Zarządzający natychmiast podejmował działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016).

W ramach dotychczasowych działań naprawczych Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku podjął następujące czynności w celu poprawienia parametrów wody basenowej: dodatkowe pomiary wody basenowej w nieckach i z cel pomiarowych, dodatkowa kalibracja sond pomiarowych w celu utrzymania dopuszczalnych wartości chloru wolnego oraz czyszczenie filtrów wstępnych cel pomiarowych, uzupełnienie złoża filtracyjnego w filtrach basenowych – Antracytem, dozowanie chloraminexu, mycie zbiorników przelewowych, zwiększona częstotliwość płukania filtrów basenowych tj. z 2 do 3 – razy w tygodniu każdego z filtrów, wymiana wody w niecce basenu do nauki pływania – raz w miesiącu, wymiana wody w instalacji JACUZZI dwa razy w tygodniu, mycie zbiornika przelewowego oraz wanien JACUZZI .Ponadto zwiększona została wentylacja w celu wymiany powietrza na hali basenowej, wprowadzone zostały liczniki ( dostępne na stronie internetowej ) osób odwiedzających. Maksymalnie na pływalni może przebywać 80 osób, co znacząco wpływa na jakość wody basenowej.

 

Po podjętych działaniach Zarządzający niezwłocznie przekazuje sprawozdania z przeprowadzonych badań w nieckach basenowych.

 

Sprawozdania z badań laboratoryjnych dostępne są w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy Al. Chopina 8; 87-800 Włocławek.


Regulamin korzystania z basenów 15.12.2021

 

Międzyosiedlowy Basen Miejski

iP-m5T 22 wrz , 2020 0 Comments

Historia

Generalnym wykonawcą Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego we Włocławku jest Alstal Grupa Budowlana, która funkcjonuje na rynku budowlanym od 1976 roku. Inwestorem jest Gmina Miasto Włocławek. Budowę rozpoczęto we wrześniu 2010 r. a do użytku mieszkańców basen oddano w 12 marca 2012r.

Budowę Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego rozpoczęto w październiku 2010 roku a oddano do użytku 12 marca 2012r.

Kondygnacja podziemna – pomieszczenia techniczne i pomieszczenia socjalne dla obsługi, toalety ogólnodostępne oraz pomieszczenia pod wynajem z przeznaczeniem pod kręgielnie z 4 torami, bowling z 2 torami, bar z zapleczem.

Parter to jednoprzestrzenna hala basenowa w której wydzielono strefy:

 • sportową z basenem o wymiarach 25,02 x 12,5 m – 312,75 m2
 • rekreacyjną z niecką o powierzchni 142 ,5 m2 z dwoma torami do nauki pływania, i lądowiskiem zjeżdżalni rurowej, atrakcjami- gejzerem
 • brodzik dla dzieci o powierzchni lustra wody 29,2 m2

Niecka basenu sportowego i rekreacyjnego wykonana ze stali nierdzewnej , brodzik żelbetowy wykończony płytkami i mozaiką z płytek basenowych.
Bezpośrednio do hali przylega kompleks szatniowo basenowy w którym zlokalizowano: holl z kasą , szatnię na wierzchnie okrycia, przebieralnie , szatnie, natryski z podziałem na damską, męską i dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia odnowy biologicznej z dwoma saunami suchymi i miejscem do wypoczynku.

Piętro – pomieszczenia administracyjne z salką konferencyjną, sanitariaty ogólnodostępne oraz centrum nurkowe “Mr. Jacques”+sklepik z akcesoriami nurkowymi i pływackimi, Centrum Sportów Walki, Kawiarenka “Na piętrze”


www.facebook.com/MiedzyosiedlowyBasenMiejski

Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje:

Ostatnia zbiorcza ocena jakości wody na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim we Włocławku przy ul. Wysoka 12 dokonana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku jest z dnia 7 lutego  r. znak: NHŚ-5224-3-2-2/24 .

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami jakości wody za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.. ze względu na ponadnormatywne wartości parametrów fizykochemicznych.

Przy sporadycznie występujących przekroczeniach parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych na pływalni Zarządzający natychmiast podejmował działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016).

Po podjętych działaniach Zarządzający niezwłocznie przekazuje sprawozdania z przeprowadzonych badań w nieckach basenowych.

Sprawozdania z badań laboratoryjnych dostępne są w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy Al. Chopina 8; 87-800 Włocławek

Zapraszamy na:

WIRTUALNY SPACER PO MBM

Wskaźniki

Budynek basenu:

 • Kubatura: 16.220,3 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 1.803,15 m2
 • Powierzchnia użytkowa ogółem: 3.482,6 m2
  W tym:
 • Powierzchnia części przynależnej  do basenu: 2.500,8 m2
 • Powierzchnia pod wynajem: 981,8 m2
 • Wysokość budynku: 8,76 m
 • Ilość kondygnacji nadziemnych: 2
 • Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Opis budowlany i konstrukcja budynku:

Budynek posadowiony na ławach fundamentowych żelbetowych , ściany zewnętrzne podziemne żelbetowe z ciężką izolacją pionową, ocieplone płytami.

Hala basenu – słupy, podciągi, nadproża żelbetowe wylewane na budowie. Nad basenem dach płaski na dźwigarach drewnianych, blacha trapezowa powlekana, ocieplenie z płyt, kryty papą. Dach płaski ocieplony płytami styropianowymi, kryty papą . W ścianach zewnętrznych zamontowane fasady aluminiowe i drzwi aluminiowe. Obiekt wyposażony w dźwig osobowy dla przewozu osób niepełnosprawnych, zjeżdżalnię zewnętrzną rurową ze schodami, 2 sauny fińskie suche, podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt został wyposażony w instalacje wewnętrzne:

 • centralnego ogrzewania (zaplecze socjalne, hala basenowa, hol wejściowy – ogrzewanie podłogowe),
 • instalację wod-kan,
 • wentylacji mechanicznej,
 • instalację technologii basenowej
 • instalacje elektryczne wewnętrzne

Regulamin korzystania z basenów 15.12.

Hala Sportowo-Widowiskowa

iP-m5T 21 wrz , 2020 0 Comments

Historia

Halę projektowano w latach 1960 – 1963, oddano do użytku w 1967 roku. W latach 2017-2018 halę przebudowano.

W hali widowiskowo-sportowej na widowni znajduje się 730 miejsc.

W przypadku występowania zespołów na scenie, płyta boiska przygotowywana jest na widownię. Rozstawiane są krzesła mocowane w rzędach i między rzędami, tym sposobem widownia powiększa się o następne 394 osoby.

Ogółem na widowni może być maksymalnie 1124 miejsc.

Dodatkowo na scenie przewiduje się maksymalnie 100 osób (członkowie występującego zespołu).


Wskaźniki

 • Powierzchnia zabudowy w m2: 2 259,50.
 • Powierzchnia użytkowa w m2: 3 254,74.
 • Kubatura w m3: 20 225.
 • Ilość kondygnacji: nadziemna – 2; podziemna – 1.
 • wysokość – 17,55 (budynek średniowysoki).

Hala Sportowa HALA MISTRZÓW

iP-m5T 20 wrz , 2020 0 Comments

Historia

Budowę zakończono w 2001 roku. W hali można rozgrywać mecze koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz w innych dyscyplinach. Obiekt spełnia wymogi stawiane przez światowe i europejskie federacje sportowe. W roku 2005 oddano do użytku na Hali Mistrzów siłownię oraz saunę.


Wskaźniki

 • Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny.
 • Miejsca siedzące: 3 500 szt.
 • Wysokość głównych elementów: 22,108 m (najwyższy punkt oczepu).
 • Powierzchnia zabudowy w m2: 6 058,99.
 • Powierzchnia użytkowa w m2: 8 819,89.
 • Powierzchnia boiska (podłoga sportowa): 53,75 x 29,00 = 1557,75 m2
 • Kubatura w m3: 68 922 (brutto).
Skip to content