Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim

iP-m5T 01 lis , 2022 0 Comments

OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA ZALEWIE WŁOCŁAWSKIM – video

OZNAKOWANIE PRZYSTANI ZNAKAMI ŻEGLUGOWYMI 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212 poz. 2072).
Pobierz w PDF
ZARZĄDZENIE Nr 1/2008
DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w WARSZAWIE z dnia 07 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.
Pobierz w PDF
PRAWO WODNE

Pobierz w PDF

WSKAŹNIKI

Pierwszy etap:
Działka nr 1/1 – całkowita powierzchnia działki: 18 039,00 m
a. Powierzchnia zabudowy bosmanatu
b. Zieleń projektowana
c. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
d. Drogi dojazdowe z płyt MEBA
e. Miejsca postojowe z płyt MEBA
Działki nr 1/2, 1/4 – całkowita powierzchnia działek: 520 607,00 m
f. Istniejąca droga przeznaczona do częściowej przebudowy
g. Zieleń projektowana
h. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
i. Drogi dojazdowe kostka brukowa grubości 8 cm
j. Droga na slipie i plac z płyt żelbetowych
k. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 6 cm
l. Kamień hydrotechniczny
m. Powierzchnia schodów
n. Humusowanie z obsiewem (zjazd ze slipu, skarpy)
Bilans powierzchni pierwszego etapu: 7 541,02 m

TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU WŁOCŁAWSKIEGO
Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

Koszt projektu:

– całkowita wartość projektu  –   4 358 735,28 PLN,
– całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu – 4 284 929,61 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR
w wysokości 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu – 2 570 957,76 PLN,
– wkład własny  – 1 713 971,85 PLN

HISTORIA

21 lipca 2010 roku na lewym brzegu zbiornika stopnia wodnego, w bezpośrednim sąsiedztwie
zapory bocznej odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę nowoczesnej przystani na Zalewie Włocławskim.
Akt erekcyjny podpisali:
Ryszard Stachurski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka,
Krzysztof Szymański, właściciel „Mosty Kujawy” z Mostek,
Agata Łukasik z włocławskiego oddziału firmy „Hydroprojekt” Sp. z o.o. z Warszawy (projektant przystani).
WYKONANIE INWESTYCJI PRZEWIDZANE JEST ETAPOWO
Pierwszy etap
– budynek socjalno-administracyjny – bosmanat
Przystrzeń podzielono między trzy funkcje:
– centralnie usytuowaną, największą, część usługową dla turystów,
– część administracyjną-pomieszczenie dla bosmana,
– dla recepcji,
– kempingu i pokój WOPR,
Pomieszczenia przeznaczone do dyspozycji turystów:
– kuchnia,
– pralnia,
– trzy zespoły sanitarne z natryskami,
– rojenie terenu,
– budowle i urządzenia hydrotechniczne,
– nabrzeże ze stanowiskiem dla jednostki spacerowej
– stanowiska dla łodzi, motorówek (max. 14 miejsc cumowniczych)
– tratwa dla małych jednostek pływających
– punkt poboru energii elektrycznej
– slip dla małych jednostek pływających
– droga dojazdowa i drogi obsługujące teren zainwestowania,
– parking, ciągi piesze,
– urządzenie terenów zielonych,
– przystanek komunikacji miejskiej,
– system oświetlenia terenu.
– przyłącza: wodociągowe, energetyczne, gazowe.
Dostępność dla osób niepełnosprawnych
– wejście do budynku bosmanatu bez barier architektonicznych,
– w budynku bosmanatu toaleta i natrysk dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach,
– w obrębie posesji wyznaczono łącznie 2 miejsca parkingowe przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne.
I etap zagospodarowania przystani przekazano dnia 30.09.2011r. w administrowanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
we Włocławku.
Studium wykonalności dla projektu „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – ETAP DRUGI”
Pobierz w PDF

Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje:

Ostatnia zbiorcza ocena jakości wody na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim we Włocławku przy ul. Płockiej 187 dokonana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku jest z dnia 26 stycznia 2024 r. znak: NHŚ-5224-3-7-2/24 .

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami jakości wody za okres 24.06.2023 r. do 19.08.2023 r.. ze względu na ponadnormatywne wartości parametrów fizykochemicznych.

Przy sporadycznie występujących przekroczeniach parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych na pływalni Zarządzający natychmiast podejmował działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016).

Po podjętych działaniach Zarządzający niezwłocznie przekazuje sprawozdania z przeprowadzonych badań w nieckach basenowych.

 

Sprawozdania z badań laboratoryjnych dostępne są w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy Al. Chopina 8; 87-800 Włocławek.

Baseny letnie

Agata Zjawińska 16 cze , 2021 0 Comments

Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje:

Ostatnia zbiorcza ocena jakości wody na Basenach Letnich we Włocławku przy ul. Lisek dokonana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku jest z dnia 24 stycznia 2024 r. znak: NHŚ-5224-3-6-2/24 .

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami jakości wody za okres 24.06.2023 r. do 30.08.2023 r.. ze względu na ponadnormatywne wartości parametrów fizykochemicznych.

Przy sporadycznie występujących przekroczeniach parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych na pływalni Zarządzający natychmiast podejmował działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016).

Po podjętych działaniach Zarządzający niezwłocznie przekazuje sprawozdania z przeprowadzonych badań w nieckach basenowych.

Sprawozdania z badań laboratoryjnych dostępne są w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy Al. Chopina 8; 87-800 Włocławek.

Informacja Turystyczna

iP-m5T 09 gru , 2020 0 Comments

Punkt Informacji Turystycznej we Włocławku usytuowany jest na Dworcu PKP przy Centrum Przesiadkowym.

Siedziba IT dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja Turystyczna świadczy usługi w zakresie upowszechniania i promowania turystyki.  Dostępne są materiały promocyjne dotyczące atrakcji turystycznych, szlaków oraz historii Włocławka i okolic, publikacje o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. W sprzedaży bilety na mecze drużyny Anwil Włocławek rozgrywane w Hali Mistrzów.

Facebook

Lodowisko Miejskie Chopina- obiekt zamknięty

iP-m5T 08 gru , 2020 0 Comments

LOKALIZACJE:

 

 1. WŁOCŁAWEK UL. WYSOKA 12

 

Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i stosowania obostrzeń. 

Aktualne informacje na stronie:

https://pl-pl.facebook.com/lodowiskowloclawek

Lodowisko Miejskie Wysoka

iP-m5T 08 gru , 2020 0 Comments

LOKALIZACJE:

 

 1. WŁOCŁAWEK UL. WYSOKA 12

 

Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i stosowania obostrzeń. 

Aktualne informacje na stronie:

https://pl-pl.facebook.com/lodowiskoslodowo

Stadion PRZYLESIE

iP-m5T 30 wrz , 2020 0 Comments

Kąpielisko Miejskie nad Jeziorem Wikaryjskim

iP-m5T 30 wrz , 2020 0 Comments

Jezioro ze względu na swoje położenie (w pobliżu miasta Włocławek) oraz otoczenie malowniczych lasów będących pod ochroną Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego jest bardzo popularne jeżeli chodzi o letni wypoczynek nad wodą. W pobliżu znajduje się wiele szlaków turystycznych dla rowerzystów m.in droga prowadząca bezpośrednio do Ogrodów Działkowych znajdujących się przy jeziorze Rybnica, czy też ścieżka rowerowa zapewniająca połączenie z włocławskim osiedlem “Południe”. Na północnym wschodzie jezioro łączy się wąskim ciekiem z Jeziorem Radyszyn.

Kąpielisko miejskie na jeziorze Wikaryjskim  – obsługują ratownicy wodni WOPR

Dane kąpieliska

 • kąpielisko wyznaczone jest przez pomosty pływające i boje,
 • wyznaczona strefa na plaży do rekreacji,
 • na kąpielisku znajdują się sanitariaty, kosze na śmieci,
 • wydzielone specjalne miejsce do kąpieli dla dzieci,
 • parking  dla rowerów,
 • wypożyczalnia sprzętu pływającego – Firma “Olimp”  tel. 535 313 972

 

Państwowy Powiaty Inspektor Sanitarny we Włocławku dopuścił kąpielisko do użytku.
Ostatnie badanie wody przeprowadzono w czerwcu 2019r.

plik do pobrania:

 

Kąpielisko Miejskie nad Jeziorem Czarnym

iP-m5T 30 wrz , 2020 0 Comments

Kąpielisko miejskie na jeziorze Czarnym – obsługują ratownicy wodni WOPR

Dane kąpieliska

 • teren kąpieliska jest ogrodzony,
 • kąpielisko jest wyznaczone przez pomosty i boje,
 • wyznaczona strefa na plaży do rekreacji i sportu,
 • na kąpielisku znajdują się saniatariaty, kosze na śmieci,
 • wydzielone specjalne miejsce do kąpieli dla dzieci,
 • parking strzeżony dla rowerów,
 • punkt gastronomiczny,
 • wypożyczalnia sprzętu pływającego

Państwowy Powiaty Inspektor Sanitarny we Włocławku dopuścił kąpielisko do użytku.
Ostatnie badanie wody przeprowadzono w czerwcu 2019r.

plik do pobrania:

Korty Tenisowe

iP-m5T 30 wrz , 2020 0 Comments

Korty Tenisowe czynne sezonowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku informuje, że korty przy ul. Chopina czynne są od poniedziałku do niedzieli w godz. Korty.

W przypadku opadów atmosferycznych korty będą nieczynne.

Rezerwacja kortów telefonicznie  pod numerem telefonu: 791 671 031 bądź dla Państwa wygody drogą elektroniczną na stronie:

https://korty.org/osir-wloclawek

Boiska o Nawierzchni Syntetycznej

iP-m5T 29 wrz , 2020 0 Comments
Skip to content