Cennik od 1 stycznia 2023 r.

Do wynajęcia Cena
 Mecz parkiet+3 szatnie (tablica wyników, widownia, nagłośnienie) 600,00 zł/120 min
Trening parkiet+1 szatnia 300,00 zł/90 min
Impreza sportowa z pełnym zapleczem parkiet, 4 szatnie, tablica, widownia, nagłośnienie, sala konferencyjna, hol) (między 8:00 a 22:00) 6 000,00 zł/dzień
Impreza sportowa (za każdą dodatkową godzinę) 300,00 zł/nast.godz.
Imprezy pozostałe z pełnym zapleczem (8:00-22:00) 10 000,00 zł/dzień
Imprezy pozostałe (za każdą dodatkową godzinę) 600,00 zł/nast.godz.
Szatnia 50,00 zł/60 min
Sala konferencyjna/sala gimnastyczna 100,00 zł/60 min
Scena 50,00 zł/60 min
Siłownia do 6 osób 90,00 zł/60 min
Sauna do 6 osób 150,00 zł/60 min.
Hol 20,00 zł/60 min

Uchwała nr LV/159/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie lub administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rocznik : 2022 Pozycja: 6815 Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022r. Okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023r.

http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/207916/uchwala-nr-lv-159-2022_2020039.pdf

Skip to content