Pomieszczenia magazynowe
komercja 10,00 zł/ m²/ m-c
jednostki kultury fizycznej 3,00 zł/ m²/ m-c
Pomieszczenie biurowo- administracyjne
komercja 20,00/ m²/ m-c
jednostki kultury fizycznej 7,00 zł/ m²/ m-c

Uchwała nr LV/159/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie lub administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rocznik : 2022 Pozycja: 6815 Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022r. Okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023r.

http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/207916/uchwala-nr-lv-159-2022_2020039.pdf

Skip to content