Biuletyn Informacji Publicznej - OSiR Włocławek
Rejsy katamaranem solarnym OSIR po Zalewie Włocławskim odbywają się w okresie wakacji codziennie przez 7 dni w tygodniu. ZAPRASZAMY!

Informacje

Regulamin sprzedaży placów na Wszystkich Świętych

Dodano dnia: | Autor: administrator

 

ZARZĄDZENIE  NR 30/2017

DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU

Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

w sprawie sprzedaży miejsc na stoiska handlowe z okazji Wszystkich Świętych

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku  Rozdział II § 4  pkt.1

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. W dniu 27  października 2017 r. w godz. 9.00 -12.00 sprzedaż miejsc na stoiska handlowe.

§ 2. Okres prowadzenia handlu obejmuje następujące dni:

·         31 października br.  (wtorek)

·         01 listopada br.       ( środa)

·         02 listopada br.       ( czwartek)

§ 3. Cena za miejsce  na stoisko handlowe wynosi:

·         sprzedaż straganowa    65 zł/dzień/brutto 

§ 4. Odpowiedzialnym za wyznaczenie terenu do  handlu wg zatwierdzonego planu  i zorganizowanie punktu do losowania i sprzedaży miejsc handlowych zgodnie z Regulaminem udostępniania miejsc parkingowych w dniu 27.10.2017 r. w godz. 9.00-12.00 w sali konferencyjnej  Hali Sportowej przy Al. Chopina 8 jest p. Wojciech Wiśniewski.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem § 4 zarządzenia powierzam Głównej Księgowej p. Barbarze Lasek  w zakresie obsługi kas fiskalnych.

 

Regulamin udostępniania miejsc parkingowych

do prowadzenia handlu w dniach od

31 października 2017 do 2 listopada 2017 roku

 

1. Regulamin dotyczy terenu znajdującego się w administracji Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku i obejmuje wyznaczone miejsca na parkingu przed Halą Sportową przy Al. Chopina 8.

2.  OSiR dysponuje przygotowanym aktualnym planem parkingu z zaznaczonymi miejscami do handlu , w treści którego wyznaczone zostały numery stanowisk.

3. Liczba wyznaczonych miejsc uzależniona jest od innych funkcji, które parking spełnia w tym okresie.

4. Osoby zainteresowane udostępnieniem miejsca we wskazanym okresie zobowiązane są w terminie od 16 do 25 października 2017 roku (w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30) , do :

a/ dokonania zgłoszenia - wpisania się na listę, która znajduje się w siedzibie OSiR we Włocławku , ul. Chopina 8 ,

b/ uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 złotych / w siedzibie OSiR – ul. Chopina 8 /

5. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w losowaniu.

6. Opłata rejestracyjna w przypadku dokonania wyboru miejsca do prowadzenia handlu zostanie zaliczona na poczet ceny.

7. Wszystkie informacje związane z udostępnieniem miejsc handlowych ogłaszane są na oficjalnej stronie OSiR www.osir.wloclawek.pl   oraz na tablicy ogłoszeń OSiR. Jednocześnie informacje te będą przekazywane za pośrednictwem lokalnych mediów.  Pracownicy OSiR udzielać będą także informacji telefonicznie pod nr tel. 54 413 07 00 oraz osobiście w siedzibie OSiR (Al. Chopina 8).

8.  Każda osoba może uzyskać prawo do użytkowania maksymalnie dwóch stanowisk handlowych na każdy dzień w terminie od dnia 31.10.2017 r. do dnia   2  listopada 2017 r.

9.  Losowanie odbędzie się w dniu 27 października o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Hali Sportowej przy Al. Chopina 8. W losowaniu wezmą udział osoby posiadające paragon potwierdzający uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

10. Podczas losowania wszystkie karteczki (zgodne z listą zapisów) z imionami
i nazwiskami chowane są do urny, z której wytypowana przez OSiR osoba wyjmuje kolejne losy. W wylosowanej kolejności zainteresowani wybierają miejsca wg. planu miejsc sporządzonego przez OSiR.

11. Osoby, które zostały wylosowane i wybrały miejsce bezpośrednio po losowaniu wnoszą opłatę za wybrane stanowiska.

12. Opłata za udostępnienie jednego stanowiska na jeden dzień ustalona jest na kwotę 65 ( sześćdziesiąt pięć ) złotych , zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2017 Dyrektora OSiR we Włocławku z dnia 13 października 2017 roku.

13. Dowodami uprawniającymi prowadzenie handlu jest wydruk z kasy fiskalnej oraz zezwolenie na sprzedaż wydane przez OSiR, które należy mieć przy sobie podczas sprzedaży towarów.

 

 

Włocławek , 13 października 2017 roku.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku