Godziny otwarcia


Kontakt


Właściciel obiektu:

Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13.

 


ul. Chopina 8, 87-800 Włocławek

Historia

Budynek socjalny na stadionie oddano do użytku w 1999 roku. Przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się tu dwie szatnie z natryskiem dla zawodników oraz pomieszczenie z natryskiem dla trenerów i sędziów. Przed budynkiem znajduje się zadaszona trybuna. W 2005 r. oddano do użytku saunę w budynku socjalnym stadionu. W latach 2005-2006 oddano do użytku dwa boiska treningowe o sztucznej nawierzchni (za Halą Mistrzów). W roku 2006 zamontowano oświetlenie na stadionie (1776 Lx) oraz boiskach o sztucznej nawierzchni (350 Lx). W roku 2014 Stadion we Włocławku przy al. Chopina 8 został zmodernizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

Projekt nowego stadionu został wykonany przez Biuro Projektów „MD” Polska Sp. z o. o. w Szczecinie, a wykonawcą była Firma ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o. o. komandytowa z Inowrocławia.

Projekt współfinansowany został z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Gminy Miasta Włocławek.

Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego                –  9 794 000,00 zł

Wkład własny                                                                    – 22 839 413,95 zł

Całkowita wartość inwestycji                                         – 32 633 413,95 zł.

W ramach ww. inwestycji istniejący stadion został zmodernizowanym i powstał obiekt sportowy o wysokim standardzie i kameralnym charakterze, łączący funkcje sportowe i rekreacyjne. Stadion służy zarówno jako obiekt treningowy jak i miejsce do organizacji różnych imprez sportowych i kulturalnych. Przebudowany stadion w zakresie organizacji imprez o charakterze masowym spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Wyposażony jest w arenę lekkoatletyczną, z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, skocznie do skoku wzwyż, w dal i o tyczce, rzutnie do pchnięcia kulą, do rzutu dyskiem i rzutu oszczepem oraz rów z wodą do biegów z przeszkodami oraz wysokiej klasy zapleczem socjalnym dla sportowców kompleksu sportowego.

Arena lekkoatletyczna

spełnia wymogi do rozgrywania zawodów o randze ogólnopolskiej, o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu CONIPUR 217 OXIDE RED, firmy CONICCA AG. Wszystkie elementy funkcjonalno – sportowe areny dla poszczególnych dyscyplin lekkoatletycznych dostosowano do wymogów Międzynarodowej Federacji Amatorskiej Lekkoatletyki (IIAF).

Bieżnia okrężna 8-torowa o długości 400 m  jest wyposażona w niezbędny sprzęt lekkoatletyczny i urządzenia pomiarowe do przeprowadzenia zawodów lekkoatletycznych o randze mistrzostw.

Zgodnie z ustalonym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki zasadami stadion został zaliczony do stadionów kategorii III A, dzięki temu na nowym stadionie mogą odbywać się zawody rangi mistrzostw Polski z pełnym programem konkurencji.

Płyty areny sportowej uzbrojone są w drenaż odwodnienia i zamontowane instalacje nawadniające murawę boiska firmy „RAI BIRD”.

Boisko do gry w piłkę

nożną o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 100 x 68 m znajduje się wewnątrz areny i spełnia wymogi rozgrywek II Ligii Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Trybuny zostały podzielone numerycznie na sektory. Część trybun jest z zadaszeniem na 1334 + 270 VIP miejsc + 210 miejsc sektor rodzinny, część jako trybuny odkryte na 3166 miejsc. Dla kibiców drużyny przeciwnej wydzielono ogrodzoną trybunę z odrębnym wejściem. Łączna pojemność wszystkich nowoprojektowanych trybun wynosi 4980 miejsc siedzących.

Ustawiono 6 masztów oświetleniowych o wysokości 35 m, na którym zamontowano 284 sztuki projektorów ze źródłami światła o mocy 1500 W  jedna sztuka – firmy „MUSCO”. Średnie natężenie oświetlenia boiska piłkarskiego wynosi 1876 lx, średnie natężenie oświetlenia rzutni wynosi 1245 lx , średnie natężenie oświetlenia skoczni wynosi 1198 lx, średnie natężenie oświetlenia bieżni wynosi  1120 lx.

Wokół obiektu zlokalizowane są parkingi o łącznej liczbie miejsc ok 800, gdzie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Stadion został zaprojektowany bez barier architektonicznych, co umożliwiło zorganizowanie imprez i zawodów sportowych także dla osób niepełnosprawnych. Zespoły szatniowe przystosowane są do użytkowania przez ww. osoby, toalety i natryski dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach, budynek wyposażono w windę, co umożliwia przemieszczanie się po obiekcie.


Wskaźniki

 • Wymiary boiska: 100 x 68 m – nawierzchnia trawa naturalna.
 • Długość bieżni: 400 m – 8 torów
 • Miejsca siedzące: 4 980 miejsc

Budynek socjalny przy ul. Leśnej 53 A

 • Powierzchnia zabudowy: 645,20 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 1026,20 m2
 • Kubatura: 4 727,60 m3

PLAN STADIONU – do pobrania

Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny – zdjęcia

Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny – harmonogram

GRAFIK – STADIONU – Wrzesień 2015 r. – Czerwiec 2016 r.

GODZ. WEJŚĆ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
Płyta gł. Bieżnia Płyta gł. Bieżnia Płyta gł. Bieżnia Płyta gł. Bieżnia Płyta gł. Bieżnia Płyta gł. Bieżnia Płyta gł. Bieżnia
8:00 – 9:30
9:30 – 11:00
11:00-12:30
12:30-14:00
14:00-15:30 .
15:30-17:00
17:00-18:30
18:30-20:00 .

Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny – cennik

Do wynajęcia Cena
 Płyta główna
trening 150,00 zł/45 min
impreza sportowa (niemasowa)
do 4 godzin 2 000,00 zł
do 14 godzin 3 000,00 zł
każdy następny dzień 2 000,00 zł
pozostałe imprezy (niemasowe)
do 4 godzin 2 500,00 zł
do 14 godzin 3 700,00 zł
każdy następny dzień 2 500,00 zł
impreza sportowa masowa
do 14 godzin 5 400,00 zł
każdy następny dzień 3 300,00 zł
pozostałe imprezy masowe
do 14 godzin 6 200,00 zł
każdy następny dzień 3 700,00 zł
Bieżnia lekkoatletyczna 50,00 zł/2 godz.
trening 100,00 zł/60 min.
indywidualne korzystanie z bieżni bez limitu wejść
pełna opcja z szatnią i prysznicem karnet 100,00 zł/m-c
opcja bez szatni i prysznica karnet 5,00 zł/m-c
Szatnia 50,00 zł/2 godz.
Sala konferencyjna mała do 30 osób 200,00 zł
do 2 godz. 100,00 zł
za każdą następną godzinę 50,00 zł
Sala konferencyjna powyżej 30 osób 55,00 zł/45 min.
do 2 godz. 200,00 zł
za każdą następną godzinę 80,00 zł
Sauna do 6 osób 60,00 zł/2 godz.
Sauna do 10 osób 100,00 zł/2 godz
Plac treningowo – rozgrzewkowy 100,00 zł/90 min
trening
obiekt do 14 godzin 500,00 zł
Siłownia 55,00 zł/45 min.
Oświetlenie Stadionu
trening
10 LUX 10,00 zł/h
300 LUX 55,00 zł/h
750 LUX 135,00 zł/h
zawody
1200 LUX 190,00 zł/h
Oświetlenie plac treningowo – rozgrzewkowy 10,00 zł/h

Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny – regulamin

§1

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie art. 6 ust.3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r/Dz. U. Nr 62, poz.504 z dnia 21.04.2009r./
 2. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom niniejszego regulaminu i ogólnie obowiązującym przepisom prawa.
 3. Podczas trwania na terenie stadionu imprezy masowej osoby przebywające na terenie stadionu podlegają ogólnie obowiązującym przepisom prawa w szczególności:
  • przepisom Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r.
  • przepisom właściwym dla charakteru trwającej imprezy masowej
  • przepisom regulaminu imprezy masowej wydanym przez organizatora.
 4. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie bezwzględna akceptację niniejszego regulaminu i akceptacje zasad obowiązujących na terenie stadionu.

§2

 1. Stadion służy do przeprowadzania imprez o charakterze sportowym i kulturalnym.
 2. Organizator odpowiada za organizację imprezy i jej przeprowadzenie
 3. W przypadku, gdy impreza jest odroczona lub opóźniona, wyłącznie organizator jest uprawniony do podejmowania decyzji o zwrocie opłat uiszczonych przez uczestników imprezy.
 4. Stadion nie jest powszechnie dostępny.
 5. Zasad y przebywanie na terenie stadionu w okresie poza imprezami i korzystania z niego określa Dyrektor OSiR-u.
 6. Teren stadionu może być monitorowany dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.
 7. Prowadzenie działalności handlowej, usługowej, gastronomicznej na terenie stadionu wymaga zgody Dyrektora OSiR-u.

§3

 1. Przebywanie na stadionie oraz korzystanie z urządzeń stadionowych wymaga zgody osoby uprawnionej przez OSiR lub organizatora imprezy.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na stadionie tylko wówczas, gdy posiadają imienne identyfikatory klubowe lub pod nadzorem szkoleniowców.
 3. Wszystkie osoby zobowiązane są przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbom porządkowym dokumenty uprawniające do wstępu.
 4.  Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości jak również ma prawo do sprawdzania osób przy użyciu środków technicznych czy badana osoba nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.
 5. Prawo wstępu osób na teren stadionu podczas trwania imprez masowych z zachowaniem zasad określonych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych wyznacza Organizator imprezy w wydanym regulaminie.
 6. Podczas trwania imprezy organizator jest odpowiedzialny za nie wpuszczanie na teren stadionu lub za wydalenie z terenu stadionu osób, które nie spełniają wymogów określonych w przepisach Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

§4

 1. Osoby przebywające na stadionie zobowiązane są zachowywać w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy masowej a ponadto zobowiązane są do:
  • korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem
  • stosowania się do poleceń służb porządkowych oraz spikera stadionu
  • nie wnoszenia i nie posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych środków odurzających lub substancji psychotropowych
  • nie noszenia tzw., kominiarek’’ lub innej garderoby uniemożliwiającej identyfikacje użytkownika.
  • nieprzebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych
  • powiadamiania właściwych służb na stadionie w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • nieumieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania.
 2. Zabrania się osobom przebywającym na terenie stadionu:
  • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu
  • rzucania wszelkimi

Pobierz regulamin

 

Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny – kalendarz imprez

10
paź
2020

7.Anwil Półmaraton

15:50 – Otwarcie zawodów 16:00 – Biegi ANWILKI NA START: Bieg Pszczółki (ur. 2015-2016), dystans: 200 metrów, Bieg Skrzata (ur. 2013-2014), dystans: 300 metrów, Bieg Krasnala(ur. 2011-2012), dystans: 500 metrów, Bieg Smerfa (ur. 2009 -2010), dystans 60 …

Skip to content