Godziny otwarcia

codziennie 11:00-19:00

tel. 606 248 459

Sezon wakacyjny rozpoczyna się 22 czerwca 2024 r.

 


ul. Lisek, Wysoka, 87-800 Włocławek

Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje:

Ostatnia zbiorcza ocena jakości wody na Basenach Letnich we Włocławku przy ul. Lisek dokonana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku jest z dnia 24 stycznia 2024 r. znak: NHŚ-5224-3-6-2/24 .

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami jakości wody za okres 24.06.2023 r. do 30.08.2023 r.. ze względu na ponadnormatywne wartości parametrów fizykochemicznych.

Przy sporadycznie występujących przekroczeniach parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych na pływalni Zarządzający natychmiast podejmował działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016).

Po podjętych działaniach Zarządzający niezwłocznie przekazuje sprawozdania z przeprowadzonych badań w nieckach basenowych.

Sprawozdania z badań laboratoryjnych dostępne są w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy Al. Chopina 8; 87-800 Włocławek.

Baseny letnie – zdjęcia

 

Baseny letnie – harmonogram

Rozpoczęcie sezonu 24 czerwca 2023 r.

Baseny letnie – cennik

Bilet wstępu
Normalny 18,00 zł
Ulgowy 12,00 zł
Bilet rodzinny
1+1 25,00 zł/wejście
1+2 32,00 zł/wejście
Leżak 10,00 zł

Bilet ulgowy przysługuje:

  • uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • studentom do 26 roku życia
  • dzieciom w wieku przedszkolnym
  • osobom z niepełnosprawnościami
  • emerytom, rencistom, posiadaczom Karty Seniora

Bilet rodzinny stanowi pakiet zamknięty, nie podlega rozbiciu na ceny jednostkowe, przysługuje osobie dorosłej (rodzicowi lub opiekunowi) i dzieciom do lat 15.

Bilet wstępu obowiązuje na cały dzień, ale bez możliwości opuszczenia pływalni i ponownego powrotu.

 

Uchwała nr LV/159/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie lub administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rocznik : 2022 Pozycja: 6815 Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022r. Okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023r.

http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/207916/uchwala-nr-lv-159-2022_2020039.pdf

Baseny letnie – kalendarz imprez

30
lip
2022

II Rekreacyjny Turniej Siatkówki Wodnej ZAGRYWKA

http://osir.wloclawek.pl/aktualnosc/ruszyly-zapisy-na-ii-rekreacyjny-turniej-siatkowki-wodnej-zagrywka/

07
sie
2021

I REKREACYJNY TURNIEJ SIATKÓWKI WODNEJ „ZAGRYWKA”

Już w najbliższą sobotę tj.7 sierpnia o godzinie 11.00 na Basenach Letnich przy ul. Lisek odbędzie się impreza , jakiej dotąd we Włocławku nie było, rekreacyjny turniej siatkówki wodnej.

Skip to content