ul. Chopina 887-800 Włocławek,


Godziny otwarcia


Kontakt


Właściciel obiektu:

Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13.

 

Boiska o Nawierzchni Syntetycznej – zdjęcia

Boiska o Nawierzchni Syntetycznej – harmonogram

GRAFIK ZAJĘĆ Boiska o sztucznej nawierzchni  Boisko Nr 1

GODZINA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
08:00 – 09:30
09:30 – 11:00
11:00 – 12:30

 

12:30 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 17:00
17:00 – 18:30
18:30 – 20:00

GRAFIK ZAJĘĆ Boiska o sztucznej nawierzchni  Boisko Nr 2

GODZINA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
08:00 – 09:30
09:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 17:00
17:00 – 18:30
18:30 – 20:00

Boiska o Nawierzchni Syntetycznej – cennik

Do wynajęcia Cena
Trening 200,00 zł/90 min.
Mecz 400,00 zł/150min.
Impreza sportowa całodniowa
do 14 godzin 2 000,00 zł
1 200,00 zł
Oświetlenie boiska o nawierzchni syntetycznej 35,00 zł/h

Boiska o Nawierzchni Syntetycznej – regulamin

Regulamin korzystania z piłkarskich boisk treningowych Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku zlokalizowanych przy ul.Chopina 8

§1

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Boiska piłkarskie zlokalizowane przy ul. Chopina 8 we Włocławku, stanowią własność Miasta Włocławek, służącą rozwojowi sportu i rekreacji oraz przeprowadzeniu rozgrywek piłkarskich.
 2. Do dyspozycji są dwa boiska piłkarskie:
  1. Boisko “1”- nawierzchnia z trawy syntetycznej o wymiarach 105 x 68 m z oświetleniem o natężeniu 350 Lx
  2. Boisko “2” – nawierzchnia z trawy syntetycznej o wymiarach 105 x 68 m z oświetleniem o natężeniu 350 Lx 3.
 3. Z boisk mogą korzystać drużyny piłkarskie oraz zorganizowane grupy szkolne i sportowe, będące pod nadzorem trenera, nauczyciela lub instruktora w czasie zgodnym z harmonogramem rezerwacji.
 4. Maksymalny czas jednorazowej rezerwacji boiska wynosi 90 min.(2×45) na trening i 150 min. na mecz, wg obowiązującego cennika.
 5. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych (szatnia, prysznic, ubikacja), mieszczących się w Hali Sportowej lub zapleczu socjalnym stadionu.
 6. Teren boisk wyposażony jest w system monitoringu.
 7. Administrowanie boiskami prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku.
 8. Boiska są czynne:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 — 22.00
  • w soboty i niedzielę od 8.00 — 20.00
   za wyjątkiem dni w których są rozgrywane mecze objęte kalendarzem rozgrywek.

 

§2

WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 2. Każda osoby znajdująca się na terenie boiska, winna obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom zarządzającego i obsługi.
 3. Na terenie boisk jak i w ich sąsiedztwie obowiązuje zakaz:
  1. palenia papierosów,
  2. spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających,
  3. wprowadzania zwierząt,
  4. poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie,
  5. korzystania z boiska po godzinach otwarcia,
  6. zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zajęć.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren boisk materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, takich jak: butelki, puszki, kubki itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.
 5. Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie sportowe. Na boisku z trawy syntetycznej dopuszcza się grę i trening w obuwiu z korkami wyłącznie o podłożu gumowym i plastikowym.
 6. Na terenie całego obiektu boisk obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.

 

§3

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji.
 2. Rezerwacji należy dokonać:
  • pisemnie lub e-mailem (sekretariat osir.wloclawrek.p1) w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włocławku najpóźniej na 7 dni przed terminem korzystania
 3. Rezerwacja boiska staje się nieważna w przypadku braku uczestników zajęć.
 4. Na boisku mogą przebywać jednocześnie:
  1. dwie drużyny piłki nożnej w przypadku rozgrywania meczu,
  2. drużyny jednego klubu sportowego (instytucji, stowarzyszenia, szkoły, itp.) w czasie zajęć treningowych.
 5. Korzystający z boisk odbywają zajęcia według ustalonego rozkładu rezerwacji.
 6. Informacje dotyczące rezerwacji boisk, można uzyskać pod numerem telefonu 0694-652-213
 7. Zajęcia mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego trenera, nauczyciela lub instruktora.
 8. Osoby prowadzące zajęcia (trener, nauczyciel lub instruktor) odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
 9. Osoby prowadzące zajęcia (trener, nauczyciel lub instruktor) powinny sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, który użytkować będą korzystający z boisk, a w przypadku zauważenia usterek, niezwłocznie zgłosić ten fakt zarządzającemu boiskami.
 10. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządzający może zawiesić możliwość korzystania z boisk.
 11. W przypadku organizacji meczu za bezpieczeństwo i porządek na terenie boiska odpowiada organizator.
 12. W sytuacjach wyjątkowych organizator meczu na wniosek administrującego lub odpowiednich służb (Policja) zobowiązany jest zapewnić ochronę.
 13. Podczas zajęć grupowych zorganizowanych zabrania się osobom postronnym wchodzenia na część obiektu zajmowaną przez ćwiczących.

 

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystający z boisk zobowiązani są do dbałości o boiska i wszystkie znajdujące się na terenie obiektu urządzenia.
 2. Z urządzeń, sprzętu i wyposażenia należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi użytkownik.
 4. Administrujący nie ponosi odpowiedzialności za garderobę jak i przedmioty pozostawione w szatni lub bez opieki.
 5. Za niewłaściwe zachowanie, nie reagowanie na polecenia zarządzającego oraz rażące naruszanie regulaminu, korzystający z boisk może zostać natychmiast usunięty.
 6. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania boisk należy kierować do Ośrodka Sportu i Rekreacji pod numer telefonu 54 413 07 00

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji


Pobierz regulamin

Boiska o Nawierzchni Syntetycznej – kalendarz imprez

GALERIE

Skip to content