Godziny otwarcia

7.30 – 22.00


Kontakt

Tel: 54 413-07-87


Właściciel obiektu:

Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13.

 


ul. Chopina 12, 87-800 Włocławek

Historia

Halę projektowano w latach 1960 – 1963, oddano do użytku w 1967 roku. W latach 2017-2018 halę przebudowano.

W hali widowiskowo-sportowej na widowni znajduje się 730 miejsc.

W przypadku występowania zespołów na scenie, płyta boiska przygotowywana jest na widownię. Rozstawiane są krzesła mocowane w rzędach i między rzędami, tym sposobem widownia powiększa się o następne 394 osoby.

Ogółem na widowni może być maksymalnie 1124 miejsc.

Dodatkowo na scenie przewiduje się maksymalnie 100 osób (członkowie występującego zespołu).


Wskaźniki

 • Powierzchnia zabudowy w m2: 2 259,50.
 • Powierzchnia użytkowa w m2: 3 254,74.
 • Kubatura w m3: 20 225.
 • Ilość kondygnacji: nadziemna – 2; podziemna – 1.
 • wysokość – 17,55 (budynek średniowysoki).

Hala Sportowo-Widowiskowa – zdjęcia

Hala Sportowo-Widowiskowa – harmonogram

Grafik hali widowiskowo – sportowej:

GODZ. WEJŚĆ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
PARKIET SCENA PARKIET SCENA PARKIET SCENA PARKIET SCENA PARKIET SCENA
08:00 ÷ 08:45
08:45 ÷ 09:30
09:30 ÷ 10:15
10:15 ÷ 11:00
11:00 ÷ 11:45
11:45 ÷ 12:30
12:30 ÷ 13:15
13:15 ÷ 14:00
14:00 ÷ 15:00 MYCIE PARKIETU
15:00 ÷ 15:45
15:45 ÷ 16:30
16:30 ÷ 17:15
17:15 ÷ 18:00
18:00 ÷ 18:45
18:45 ÷ 19:30
19:30 ÷ 20:15
20:15 ÷ 21:00
21:00 ÷ 21:45

 

 

GRAFIK SIŁOWNI W HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ

 

GODZ. WEJŚĆ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
HOL SIŁOWNIA HOL SIŁOWNIA HOL SIŁOWNIA HOL SIŁOWNIA HOL SIŁOWNIA
07:15 ÷ 08:45
08:45 ÷ 09:15
09:30 ÷ 10:15
10:15 ÷ 11:00
11:00 ÷ 11:45
11:45 ÷ 12:30
12:30 ÷ 13:15
13:15 ÷ 14:00
14:00 ÷ 15:00 MYCIE PARKIETU
15:00 ÷ 15:45
15:45 ÷ 16:30
16:30 ÷ 17:15
17:15 ÷ 18:00
18:00 ÷ 18:45
18:45 ÷ 19:30
19:30 ÷ 20:15
20:15 ÷ 21:00
21:00 ÷ 21:45

Hala Sportowo-Widowiskowa – cennik

Cennik od 1 stycznia 2023 r.

Do wynajęcia Cena
 Mecz parkiet+3 szatnie (tablica wyników, widownia, nagłośnienie) 600,00 zł/120 min
Trening parkiet+1 szatnia 300,00 zł/90 min
Impreza sportowa z pełnym zapleczem parkiet, 4 szatnie, tablica, widownia, nagłośnienie, sala konferencyjna, hol) (między 8:00 a 22:00) 6 000,00 zł/dzień
Impreza sportowa (za każdą dodatkową godzinę) 300,00 zł/nast.godz.
Imprezy pozostałe z pełnym zapleczem (8:00-22:00) 10 000,00 zł/dzień
Imprezy pozostałe (za każdą dodatkową godzinę) 600,00 zł/nast.godz.
Szatnia 50,00 zł/60 min
Sala konferencyjna/sala gimnastyczna 100,00 zł/60 min
Scena 50,00 zł/60 min
Siłownia do 6 osób 90,00 zł/60 min
Sauna do 6 osób 150,00 zł/60 min.
Hol 20,00 zł/60 min

Uchwała nr LV/159/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie lub administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rocznik : 2022 Pozycja: 6815 Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022r. Okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023r.

http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/207916/uchwala-nr-lv-159-2022_2020039.pdf

Hala Sportowo-Widowiskowa – regulamin

 1. Hala  Widowiskowo-Sportowa  jest  obiektem  będącym  własnością  komunalną  Miasta – Włocławka  administrowaną  przez  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji we  Włocławku.
 2. Hala  przeznaczona  jest  do  organizowania  imprez  masowych ( należy przez  to  rozumieć  imprezę  sportową, artystyczną  lub  rozrywkową ) jak również  przeprowadzania  treningów  oraz  zajęć  sportowo – rekreacyjnych.
 3. Przeprowadzanie  treningów  odbywa  się  zgodnie  z  ustalonym  wcześniej harmonogramem  wykorzystania  hali sportowej  zatwierdzonym  przez Dyrektora  OSiR-u.
  1. Klucze  od  szatni  pobiera  przed  treningiem  i  zdaje  po  treningu trener, opiekun  grupy  lub  osoba  przez  nich  upoważniona  za pokwitowaniem  u  gospodarza  obiektu.
  2. Gospodarz  obiektu,  w  przypadku  zagubienia pobranych kluczy lub dewastacji pomieszczeń,  albo  dewastacji  ich  wyposażenia, spisuje  na  tę  okoliczność  stosowny  protokół. Protokół  ten musi  być  podpisany  przez  osobę,  która  pobierała  klucz  od  pomieszczeń  hali  sportowej.
 4. W  przypadku  organizowania  meczów  bez  udziału  publiczności, organizator  musi  wcześniej  uzyskać  zgodę  od  Dyrektora  OSiR-u  na ich  rozgrywanie  w  hali  sportowej.
  1. Organizator  meczu  bez  udziału  publiczności  musi  zastosować  się do  zapisów  niniejszego  regulaminu, jak  i  innych  przepisów mających  zastosowanie  przy  organizowaniu  meczów  bez udziału  publiczności.
 5. Organizowanie  imprez  masowych  musi  się  odbywać  zgodnie  z  ustawą z  dnia  20 marca  2009r. o bezpieczeństwie  imprez  masowych ( Dz. U. z 2009r. Nr 62  poz. 504 ).
 6. Zawarcie  umowy  na  udostępnienie  Hali  na  organizację  imprezy masowej  w  rozumieniu  ustawy  o  bezpieczeństwie  imprez masowych  może  nastąpić  po  przedłożeniu  pozytywnej  decyzji Prezydenta  Miasta  –  Włocławka  oraz  zaakceptowaniu  Regulaminu obowiązującego  w  Hali  Widowiskowo – Sportowej.
 7. Ilość  osób  przebywająca  na  obiekcie  jest  uzależniona  od  charakteru imprezy,  wielkości  sceny,  scenografii  i  przepisów  przeciwpożarowych. Ilość  ta  musi  być  uzgadniana  przez  organizatora  z  administratorem obiektu  w  zawartej  umowie.
 8. Plan  sytuacyjny  obiektu  uwzględniający  lokalizację  ważnych  dla przebiegu  imprez  sportowych  środków  bezpieczeństwa,  porządku  oraz rozmieszczenie  miejsc  dla  publiczności,  pojemności  sektorów,  opis dróg ewakuacyjnych  i  inne  istotne  informacje  stanowią  załącznik  do niniejszego  Regulaminu.
 9. Obiekt  jest  wykonany  w  standardzie,  który  umożliwia  uczestnikom imprezy  bezpieczeństwo  pod  warunkiem  użytkowania  obiektu  zgodnie z  jego  przeznaczeniem.
 10. Warunkiem  zapewnienia  porządku  i  bezpieczeństwa  widzów  oraz użytkowników  hali  jest  respektowanie  postanowień  zawartych  w  niniejszym  Regulaminie.
 11. Niniejszy  Regulamin   obowiązuje w obiekcie  Hali  Widowiskowo-Sportowej.
 12. Podstawą  wstępu  i  pobytu  w  Hali  uczestników  zajęć  lub  imprez  jest:
  • dla  widzów  uczestniczących  w  imprezie – ważny  bilet  wstępu
  • dla  uczestniczących  w  zajęciach – zaświadczenie  wystawione  przez organizatora
  • dla  dziennikarzy  prasy, radia  i  TV – zaproszenie  wydane  przez organizatora  imprezy
  • dla  gości  honorowych, itp. – zaproszenie  wydane  przez  organizatora imprezy
 13. Każdy wchodzący  na  teren  Hali  zobowiązany  jest  do  okazania służbie  porządkowej  swojego  biletu  wstępu  lub  innego  dowodu uprawniającego  do  wstępu  zgodne  z  pkt. 12  niniejszego  Regulaminu.
  1. Bilet  wstępu  na  imprezy  organizowane  na  terenie  obiektu,  jest dowodem  zawarcia  umowy  cywilno – prawnej  pomiędzy organizatorem  a  nabywcą – posiadaczem  biletu.
  2. Bilet  wstępu  zapewnia  jego  posiadaczowi  uprawnienia  oraz  nakłada obowiązki  określone  w  dalszej  części  niniejszego  Regulaminu.
  3. Bilet  wstępu  lub  zaproszenia  upoważnia  posiadacza  do:
   • zajęcia  miejsca  określonego  na  bilecie
   • swobodnej  obserwacji  imprezy
   • korzystania  z  bazy  gastronomicznej  dostępnej  na  obiekcie  na zasadach  odpłatności
   • kulturalnego  kibicowania  drużynom  uczestniczącym  w  rywalizacji sportowej
   • korzystania  z  szatni  i  WC  na  zasadach  odpłatności
  4. Nabywca, posiadacz  ważnego  biletu  jest  zobowiązany  do:
   • zachowania  się  zgodnie  z  Regulaminem  obiektu,  zarządzeniami policji, straży  pożarnej, służb  porządkowych  oraz  zaleceniami spikera  imprezy
   • korzystania  wyłącznie  z  wejść  na  obiekt  i  wyjść  z  niego wyznaczonych  do  tego  celu
   • poruszania  się  na  obiekcie  wytyczonym  ciągiem  komunikacyjnym i  zajęcia  miejsca  w  odpowiednim  sektorze  chyba, że  zostanie inaczej  poinformowany  przez  służby  porządkowe
   • okazania  na  wezwanie  służby  porządkowej  zawartości posiadanego  bagażu
   • kulturalnego  zachowania  w  czasie  pobytu  na  obiekcie
  5. Posiadacza  ważnego  biletu  wstępu  oraz  innych  uczestników imprez  obowiązują  następujące  zakazy:
   • wchodzenia  i  przebywania  na  obiekcie  pod  wpływem  alkoholu
   • wnoszenia  alkoholu, napojów, przedmiotów  twardych, petard, fajerwerków, kul  świecących  i  innych  przedmiotów pirotechnicznych, pałek, kijów  itp.  mogących  być  narzędziami niebezpiecznej  agresji
   • wnoszenia  broni
   • używania  ” kominiarek ” służących  do  maskowania  się  w  celu uniemożliwienia  identyfikacji  przez  służby  porządkowe, policyjne
   • wnoszenia  i  posługiwania  się  substancjami  palnymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi
   • wchodzenia  na  płytę  hali  oraz  do  pomieszczeń  zastrzeżonych dla  sportowców,  wykonawców  i  administracji
   • używania  wulgarnych  słów  i  określeń
   • wywoływania  zajść  przy  użyciu  siły  fizycznej
   • wprowadzania  zwierząt
   • wrzucania  na  płytę  hali  lub  sceny  jakichkolwiek  przedmiotów
   • załatwiania  potrzeb  fizjologicznych  poza  toaletami  i  zaśmiecania obiektu
  6. Wynajmujący  nie  przewiduje  uruchomienia  depozytu  na  alkohol, oraz  inne  napoje.
 14. Organizator  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  przedmiotu  najmu przed  uszkodzeniem  względnie  zniszczeniem  oraz  zobowiązany  jest  do zapewnienia  porządku  i  bezpieczeństwa  najętego  obiektu  i  przyległego  terenu  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia 20 marca 2009r. o  bezpieczeństwie  imprez masowych  ( Dz. U. Nr 62/2009 poz. 504 ) a  w  szczególności  poprzez przestrzeganie  niniejszego  Regulaminu.
 15. Organizator  odpowiedzialny  jest  za:
  • bezpieczeństwo  podczas  stosowania  efektów  specjalnych  przez występujące  zespoły
  • stan  połączeń  urządzeń  nagłaśniających, oświetleniowych  itp.
  • montaż  ramp  oświetleniowych  oraz  innych  konstrukcji  i  urządzeń zgodnie  z  ich  przeznaczeniem, dokumentacją  oraz  innymi  przepisami
  • zapewnienie  drożności  dróg  ewakuacyjnych  zewnętrznych  jak  i wewnątrz  obiektu
  • zachowanie  publiczności  i  eliminowanie  wszelkich  zachowań mogących  być  przyczyną  zagrożeń
 16. Organizator  odpowiada  za  zapewnienie  bezpieczeństwa  przeciw- pożarowego:
  • w  obiekcie  obowiązuje  zakaz  palenia  tytoniu
  • stosowane  elementy  scenograficzne  i  reklamowe  muszą  być wykonane z  materiałów  trudno  zapalnych  potwierdzone  atestami
  • miejsce  i  sposób  ich  montażu  należy  uzgodnić  z  kierownictwem  obiektu
  • elementy  scenograficzne  i  reklamy  nie  uzgodnione  jak  również usytuowane  w  nieodpowiednim  miejscu  i  niezgodnie  z  przepisami przeciwpożarowymi,  zostaną  usunięte  na  koszt  organizatora
  • pracownicy  obsługi  imprezy, służby  ochroniarskie  muszą  znać rozmieszczenie  podręcznego  sprzętu  gaśniczego  i  hydrantów  oraz  zasady  postępowania  na  wypadek  pożaru
  • służby  porządkowe  muszą  być  przeszkolone  na  terenie  hali  przez uprawnioną  osobę  w  zakresie:
   • zasad  prowadzenia  ewakuacji
   • sposobu  alarmowania  straży  pożarnej
   • zasad  użycia  podręcznego  sprzętu  gaśniczego
 17. Organizator  zobowiązuje  się  przestrzegać  postanowień  Ustawy  o wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  ( Dz.U. Nr 35  z  1982r. poz. 230, z  późn. zm.  oraz  postanowień  Ustawy  o ochronie  zdrowia  przed  następstwami  używania  tytoniu  i  wyrobów tytoniowych  ( Dz.U. Nr 10  z  1996r. poz. 55 ), z późniejszymi zmianami Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 81 z 2010r.)
 18. Organizator  przejmuje  odpowiedzialność  za  ewentualne  nieszczęśliwe wypadki  powstałe  w  czasie  najmu  obiektu.
 19. Organizator  ponosi  odpowiedzialność  materialną  za  wynajęte pomieszczenia  i  znajdujące  się  w  nich  wyposażenie,  zobowiązując  się jednocześnie  do  pokrycia  wszelkich  strat  powstałych  w  okresie korzystania  z  obiektu.
 20. Dyrekcja  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  we  Włocławku  zastrzega  sobie prawo  do  występowania  na  drodze  cywilno – prawnej  z  roszczeniami o  zrekompensowanie  wszystkich  wyrządzonych  na  obiekcie  szkód,  w stosunku  do  osób  które  szkody  te  spowodowały  lub  przyczyniły  się do  ich  powstania.

 


Pobierz regulamin

Hala Sportowo-Widowiskowa – kalendarz imprez

04
lis
2023
29
paź
2023

Turniej judo

Turniej judo Dzieci i Młodzików o Puchar Prezydenta Miasta

20
maj
2023

Festiwal Roślin

sobota 8:00-20:00 niedziela 10:00-18:00 wstęp bezpłatny

04
lut
2023

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych

Wszystkie szczegóły na stronie www.shk.com.pl/wystawy/ Bilety wstępu normalny 20 zł ulgowy 15 zł (tylko dzieci do lat 16.)

22
paź
2022
27
maj
2022

Finał Miss Polonia

Bilety na https://www.eventim.pl/event/final-miss-polonia-hala-sportowo-widowiskowa-15225556/

03
paź
2020

WLKA – sezon 2020/2021 – 1 kolejka

3.10.2020 r. – Sobota 14.00 – BEMO NIERUCHOMOŚCI – SUPER SONICS 15.15 – HOTEL ALEKSANDER – GRONEKO 16.30 – BASKET KUJAWIAK KRUSZYN – RAZ DWA PASTA 17.45 – WIKA POLSKA – BOKARO 19.00 – UKS FENIKS – ARKADIA NIERUCHOMOŚCI 4.10.2020 r. – Niedziela 9.00 – M …

19
sty
2020

EYBL – 19 stycznia 2020

9:00 Munkkiniemen Kisapojat 04 -LPS Bihorul Oradea 11:00 Ratgeber Kosarlabda Akademia -Obudai Kosarlabda Akademia 13:00 Traiskirchen Lions Young & Wild – Inter Bratislava 15:00 TKM Włocławek – BK Pardubice

18
sty
2020

EYBL – 18 stycznia 2020

09:30 Inter Bratislava -Ratgeber Kosarlabda Akademia 11:30 LPS Bihorul Oradea – Obudai Kosarlabda Akademia 13:30 Next Step Academy – Traiskirchen Lions Young & Wild 15:30 Munkkiniemen Kisapojat 04 – Inter Bratislava 17:30 TKM Włocławek -Obudai Kosa …

17
sty
2020

EYBL – 17 stycznia 2020

10:00 Traiskirchen Lions Young & Wild – Munkkiniemen Kisapojat 04 12:00 Inter Bratislava – LPS Bihorul Oradea 14:00 Obudai Kosarlabda Akademia -Next Step Academy 16:00 Ratgeber Kosarlabda Akademia -Traiskirchen Lions Young & Wild 18:00 Munkkini …

16
sty
2020

EYBL – 16 stycznia 2020

18:00 Next Step Academy – TKM Włocławek 20:00 BK Pardubice -Ratgeber Kosarlabda

Skip to content