Godziny otwarcia


Kontakt

54 / 413 – 07 – 00


Właściciel obiektu:

Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13.

 


ul. Wesoła ...87-800 Włocławek,

Stadion PRZYLESIE – zdjęcia

Stadion PRZYLESIE – regulamin

Regulamin Bazy Sportowej Osiedla Zazamcze (Stadion Przylesie)  we Włocławku

 1. Właścicielem Bazy Sportowej Osiedla Zazamcze (Stadionu Przylesie) jest Gmina Miasto Włocławek.
 2. Zarządzającym Bazą Sportową Osiedla Zazamcze (Stadionu Przylesie) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji al. Chopina 8 we Włocławku
 3. Teren Bazy Sportowej Osiedla Zazamcze (Stadionu Przylesie) służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.
 4. Osoby przebywające na terenie Bazy Sportowej Osiedla Zazamcze (Stadionu Przylesie) zobowiązane są do przestrzegania postanowień nn. regulaminu.
 5. W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenie Bazy Sportowej Osiedla Zazamcze (Stadionu Przylesie) zobowiązuje się do:
  • przestrzegania porządku i czystości;
  • poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni;
  • przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego;
  • stosowania się do znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Bazy Sportowej Osiedla Zazamcze (Stadionu Przylesie);
  • zachowania ciszy i spokoju;
 6. Na obszarze Bazy Sportowej Osiedla Zazamcze (Stadionu Przylesie) obowiązuje zakaz:
  • zaśmiecania terenu,
  • niszczenia i uszkadzania roślinności, w tym drzew, krzewów, trawników, bylin i kwiatów;
  • niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń;
  • palenia ognisk i grillowania, pozostawiania palących się przedmiotów;
  • przebywania w stanie nietrzeźwym oraz spożywania napojów alkoholowych;
  • zażywania środków odurzających,
  • zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników Stadionu Przylesie;
  • wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych;
  • jazdy wszelkich pojazdów, z wyjątkiem: wózków inwalidzkich, rowerów, pojazdów służbowych Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta, służb komunalnych oraz pojazdów upoważnionych przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji al. Chopina 8 we Włocławku;
  • używania rowerów, deskorolek i łyżworolek w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników;
  • korzystania z urządzeń i eksponatów niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  • wprowadzenia psów na płytę boiska oraz bieżnię, na pozostałym terenie Bazy Sportowej Osiedla Zazamcze (Stadionu Przylesie) prowadzenia psów bez smyczy
  • wywoływania hałasu;
  • handlu i usług bez zezwolenia Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji al. Chopina 8 we Włocławku;
  • umieszczania bez zgody Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji al. Chopina 8 we Włocławku tablic, napisów, reklam oraz ogłoszeń,
  • organizowania imprez bez wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji al. Chopina 8 we Włocławku;
  • biwakowania bez zgody Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji al. Chopina 8 we Włocławku;
 7. Zarządca Bazy Sportowej Osiedla Zazamcze (Stadionu Przylesie) nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawiane na jej terenie.
 8. Korzystanie z terenu Bazy Sportowej Osiedla Zazamcze (Stadionu Przylesie) odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność opiekuna dziecka.
 9. Osoby przebywające na terenie Bazy Sportowej Osiedla Zazamcze (Stadionu Przylesie) nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z infrastruktury Bazy Sportowej Osiedla Zazamcze (Stadionu Przylesie) innym użytkownikom.
 10. Naruszanie zawartych w niniejszym regulaminie przepisów porządkowych podlega karom, względnie sankcjom, przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 11. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do Zarządcy Stadionem :
  Ośrodek Sportu i Rekreacji
  87-800 Włocławek
  Al. Chopina 8
  Tel 054 413 07 00

Telefon alarmowy: Europejski numer alarmowy: 112


Pobierz regulamin

Stadion PRZYLESIE – kalendarz imprez

01
cze
2024
27
kw.
2024
10
wrz
2023

Dzień Baniek Mydlanych i Kolorów

10 września – godz. 15.00- 19.00-Dzień Baniek Mydlanych i Kolorów- festyn dla dzieci i młodzieży

07
wrz
2023
15
sie
2023
18
wrz
2022
07
maj
2022
03
maj
2022

Dzień Baniek Mydlanych i Święto Kolorów

Dzień Baniek Mydlanych i Święto Kolorów,  to festyn dla dzieci i młodzieży, który odbywa się w godzinach od 15-19, podczas którego będzie można spróbować własnych sił w tworzeniu najróżniejszych baniek mydlanych wraz z animatorem, zaplanowane są równie …

13
cze
2021

Wycieczka rowerowa

http://osir.wloclawek.pl/aktualnosc/wycieczka-rowerowa-13-czerwca-2021-r/

Skip to content