Godziny otwarcia


Kontakt

Tel.: 54 426 22 06, 54 426 22 07 wew. 113, +48 530447011
E-mail: bosman.pww@osir.wloclawek.pl


Właściciel obiektu:

Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13.

 


ul. Piwna 1A, 87-800 Włocławek

www.facebook.com/PrzystanWislaWloclawek

Przystań Wodna na Rzece Wiśle – zdjęcia

Przystań Wodna na Rzece Wiśle – cennik

 

Cumowanie małej jednostki pływającej (do 10 m)
doba 15,00 zł
tydzień 60,00 zł
miesiąc 200,00 zł
sezon (maj – listopad) 1.000,00 zł
Cumowanie dużej jednostki pływającej (powyżej 10 m)
doba 25,00 zł
tydzień 150,00 zł
miesiąc 500,00 zł
sezon (maj – listopad) 2.000,00 zł
Cumowanie do 2 godzin 7,50 zł
Cumowanie od 2 do 5 godzin 12,00 zł
Cumowanie kajaka 5,00 zł/doba
Slipowanie łodzi 10,00 zł
Slipowanie skutera 5,00 zł
Prysznic 1 os./6 min. 5,00 zł
Prąd na kei 10,00 zł/doba
Napełnienie zbiornika wodą pitną – 10 l 1,00 zł
Wypożyczenie myjki ciśnieniowej 20,00 zł/godz.
Mycie łodzi :
małe jednostki do 10 m 50,00 zł/godz.
duże jednostki 10 m – 20 m 100,00 zł/godz.
Sala konferencyjna
do 2 godzin 200,00 zł/godz.
za każdą następną godzinę 80,00 zł
Sala fitness 30,00 zł/godz.
Sauna fińska 60,00zł/2 godz.
infrared 40,00 zł/45min
Stół do tenisa stołowego 10,00zł/godz.

Sprzęt pływający na Przystani Wodnej na rzece Wiśle u ujścia rzeki Zgłowiączki im. J. Bojańczyka przy ul. Piwnej 1A

Kajak 1-osobowy 8,00 zł/godz.
każda kolejna rozpoczęta godzina 5,00 zł
Kajak 2-osobowy 10,00 zł/godz.
każda kolejna rozpoczęta godzina 5,00 zł
Łódź wiosłowa 4-osobowa 20,00 zł/godz.
„Smocza łódź” 11 -osobowa 100,00 zł/godz.
„Smocza łódź” 21 osobowa 150,00 zł/godz.
Holowanie narciarza wodnego lub wakeboard’u 30,00 zł/15 min
Holowanie atrakcji wodnej 1-4 osobowej 10,00 zł/10 min/1os
holowanie atrakcji wodnej 1-4 osobowej dzieci do 12 lat 5,00 zł/10 min./1 os
Motorówka Rib ze sternikiem
godzina 120,00 zł
30 minut 60,00 zł
15 minut 30,00 zł
Rower wodny 1-osoba 10,00 zł/godz.

 

Przystań Wodna na Rzece Wiśle – regulamin

 1. Postanowienia ogólne i definicje
  1. Trwałym zarządcą i administratorem przystani jachtowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku
  2. Przystań usytuowana jest we Włocławku na rzece Wiśle przy ulicy Piwnej 1A.
  3. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu Przystani Wodnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada.
 2. Przepisy porządkowe przystani
  1. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników obsługi przystani.
  2. Na pomostach pływających mogą przebywać jedynie osoby korzystające z jednostek pływających lub mające zgodę obsługi przystani.
  3. Z pomostów nie wolno korzystać w innym celu niż ten do jakiego są przeznaczone.
  4. Na terenie przystani obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi uchwalony przez Radę Miasta Włocławek.
  5. Na terenie przystani zabrania się:
   • Zaśmiecania terenu przystani, niszczenia elementów przystani
   • Korzystania z urządzeń lub wyposażenia przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem
   • Przebywania dzieci do lat 13 bez opieki rodziców lub opiekunów
   • Wędkowania na pomostach i na terenie przystani
   • Kąpieli
   • Wprowadzania psów na teren przystani bez smyczy
   • Picia alkoholu (poza miejscami do tego wyznaczonymi)
   • Zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych
   • Parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych
   • Tarasowania dróg pożarowych, przejść oraz slipów
   • Mycia samochodów i innych pojazdów
   • Slipowania jednostek bez zgody obsługi przystani
   • Cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody obsługi.
   • Wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela
   • Wykonywania wszelkich prac remontowych na zacumowanych jednostkach
   • Wykorzystywania- bez zgody Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku- przystani jako miejsca do prowadzenia działalności handlowej.

 

UWAGA! Osoby nieprzestrzegające powyższych ustaleń będą zmuszone do opuszczenia terenu przystani.

Nieprzestrzeganie przepisów prawa wynikających z Kodeksu Wykroczeń, Kodeksu Karnego lub ustaw szczególnych pociąga za sobą odpowiednie sankcje karne.

 


Przystań Wodna na Rzece Wiśle – kalendarz imprez

13
lis
2022
30
paź
2022
16
paź
2022
02
paź
2022
03
wrz
2022
07
sie
2022
24
lip
2022
02
lip
2022
28
sie
2021
21
sie
2021

VII Festiwal Smoczych Łodzi o Puchar Prezydenta Włocławka

http://osir.wloclawek.pl/aktualnosc/vii-festiwal-smoczych-lodzi-o-puchar-prezydenta-wloclawka/

Skip to content