Godziny otwarcia

7.30 – 22.00


Kontakt

kasa: 54 413-07-40


Właściciel obiektu:

Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13.

 


ul. Chopina 8, 87-800 Włocławek

Historia

Budowę zakończono w 2001 roku. W hali można rozgrywać mecze koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz w innych dyscyplinach. Obiekt spełnia wymogi stawiane przez światowe i europejskie federacje sportowe. W roku 2005 oddano do użytku na Hali Mistrzów siłownię oraz saunę.


Wskaźniki

 • Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny.
 • Miejsca siedzące: 3 500 szt.
 • Wysokość głównych elementów: 22,108 m (najwyższy punkt oczepu).
 • Powierzchnia zabudowy w m2: 6 058,99.
 • Powierzchnia użytkowa w m2: 8 819,89.
 • Powierzchnia boiska (podłoga sportowa): 53,75 x 29,00 = 1557,75 m2
 • Kubatura w m3: 68 922 (brutto).

Hala Sportowa HALA MISTRZÓW – zdjęcia

Hala Sportowa HALA MISTRZÓW – harmonogram

GODZ. WEJŚĆ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
08:00 ÷ 08:45
08:45 ÷ 09:30
09:30 ÷ 10:15 ANWIL ANWIL ANWIL ANWIL ANWIL
10:15 ÷ 11:00 ANWIL ANWIL ANWIL ANWIL ANWIL
11:00 ÷ 11:45 ANWIL ANWIL ANWIL ANWIL ANWIL
11:45 ÷ 12:30 ANWIL ANWIL ANWIL ANWIL ANWIL
12:30 ÷ 13:15 MOW MOW
13:15 ÷ 14:00 MOW MOW
14:00 ÷ 15:00 MYCIE PARKIETU
15:00 ÷ 15:45 T.K.M. T.K.M. T.K.M. T.K.M. T.K.M.
15:45 ÷ 16:30 T.K.M. T.K.M. T.K.M. T.K.M. T.K.M.
16:30 ÷ 17:15 T.K.M. T.K.M. T.K.M. T.K.M. T.K.M.
17:15 ÷ 18:00 T.K.M. T.K.M. T.K.M. T.K.M. T.K.M.
18:00 ÷ 18:45 ANWIL ANWIL ANWIL ANWIL ANWIL
18:45 ÷ 19:30 ANWIL ANWIL ANWIL ANWIL ANWIL
19:30 ÷ 20:15 ANWIL ANWIL ANWIL ANWIL ANWIL
20:15 ÷ 21:00 T.K.M. T.K.M. T.K.M. T.K.M. T.K.M.
21:00 ÷ 21:45 T.K.M. T.K.M. T.K.M. T.K.M. T.K.M.
GODZ. WEJŚĆ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
siłownia Hol AB siłownia Hol AB siłownia Hol AB siłownia Hol AB siłownia Hol AB
13:30-15:00 UKS SMS
15:30 – 17:00
17:30 – 20:00 WKSW WKSW WKSW17:30-19:00 WKSW WKSW WKSW

Hala Sportowa HALA MISTRZÓW – cennik

Cennik od 1 stycznia 2023 r.

Do wynajęcia Cena
 Parkiet sportowy
mecz/zawody (tablice wyników, oświetlenie meczowe, widownia, nagłośnienie) parkiet+3 szatnie 1 000,00 zł/120 min.
trening (oświetlenie treningowe) parkiet + 1 szatnia 600,00 zł/90 min
Impreza sportowa  z pełnym zapleczem 9 000,00 zł/dzień
za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę 500,00 zł/ nast.godz.
Imprezy pozostałe z pełnym zapleczem (8:00-22:00) 12 000,00 zł/dzień
za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę 800,00 zł/nast.godz.
Szatnia 50,00 zł/60 min
Sala konferencyjna  duża 200,00 zł/60 min
Siłownia do 6 osób 120,00 zł/60 min
Sauna (6 osób) 150,00 zł/60 min.
Hol 20,00 zł/60 min
Kabina komentatorska 100,00 zł/mecz

Schemat miejsc na widowni – Hali Sportowej

pobierz w PDF

Sektory – Hali Sportowej

pobierz w PDF

Uchwała nr LV/159/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie lub administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rocznik : 2022 Pozycja: 6815 Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022r. Okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023r.

http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/207916/uchwala-nr-lv-159-2022_2020039.pdf

Hala Sportowa HALA MISTRZÓW – regulamin

 1. HALA  MISTRZÓW  jest  obiektem  będącym  własnością  komunalną  Miasta – Włocławka  administrowaną  przez  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji we  Włocławku.
 2. HALA  przeznaczona  jest  do  organizowania  imprez  masowych ( należy przez  to  rozumieć  imprezę  sportową, artystyczną  lub  rozrywkową ) jak również  przeprowadzania  treningów  oraz  zajęć  sportowo – rekreacyjnych.
 3. Przeprowadzanie  treningów  odbywa  się  zgodnie  z  ustalonym  wcześniej harmonogramem  wykorzystania  hali sportowej  zatwierdzonym  przez Dyrektora  OSiR-u.
  1. Klucze  od  szatni  pobiera  przed  treningiem  i  zdaje  po  treningu trener, opiekun  grupy  lub  osoba  przez  nich  upoważniona  za pokwitowaniem  u  gospodarza  obiektu.
  2. Gospodarz  obiektu,  w  przypadku  zagubienia pobranych kluczy lub dewastacji pomieszczeń,  albo  dewastacji  ich  wyposażenia, spisuje  na  tę  okoliczność  stosowny  protokół. Protokół  ten musi  być  podpisany  przez  osobę,  która  pobierała  klucz  od pomieszczeń  hali  sportowej.
 4. W  przypadku  organizowania  meczów  bez  udziału  publiczności, organizator  musi  wcześniej  uzyskać  zgodę  od  Dyrektora  OSiR-u  na ich  rozgrywanie  w  hali  sportowej.
  1. Organizator  meczu  bez  udziału  publiczności  musi  zastosować  się do  zapisów  niniejszego  regulaminu, jak  i  innych  przepisów mających  zastosowanie  przy  organizowaniu  meczów  bez działu  publiczności.
 5. Organizowanie  imprez  masowych  musi  się  odbywać  zgodnie  z  ustawą z  dnia  20 marca  2009r. o bezpieczeństwie  imprez  masowych ( Dz. U. z 2009r. Nr 62  poz. 504 )
 6. Zawarcie  umowy  na  udostępnienie  HALI  na  organizację  imprezy masowej  w  rozumieniu  ustawy  o  bezpieczeństwie  imprez masowych  może  nastąpić  po  przedłożeniu  pozytywnej  decyzji Prezydenta  Miasta  –  Włocławka  oraz  zaakceptowaniu  Regulaminu obowiązującego  w  HALI  MISTRZÓW
 7. Ilość  osób  przebywająca  na  obiekcie  jest  uzależniona  od  charakteru imprezy,  wielkości  sceny,  scenografii  i  przepisów  przeciwpożarowych. Ilość  ta  musi  być  uzgadniana  przez  organizatora  z  administratorem obiektu  w  zawartej  umowie.
 8. Plan  sytuacyjny  obiektu  uwzględniający  lokalizację  ważnych  dla przebiegu  imprez  sportowych  środków  bezpieczeństwa,  porządku  oraz rozmieszczenie  miejsc  dla  publiczności,  pojemności  sektorów,  opis dróg ewakuacyjnych  i  inne  istotne  informacje  stanowią  załącznik  do niniejszego  Regulaminu.
 9. Obiekt  jest  wykonany  w  standardzie,  który  umożliwia  uczestnikom imprezy  bezpieczeństwo  pod  warunkiem  użytkowania  obiektu  zgodnie z  jego  przeznaczeniem.
 10. Warunkiem  zapewnienia  porządku  i  bezpieczeństwa  widzów  oraz użytkowników  HALI jest  respektowanie  postanowień  zawartych  w niniejszym  Regulaminie.
 11. Niniejszy  Regulamin   obowiązuje w obiekcie  HALI  MISTRZÓW.
 12. Podstawą  wstępu  i  pobytu  w  HALI  uczestników  zajęć  lub  imprez  jest:
  • dla  widzów  uczestniczących  w  imprezie – ważny  bilet  wstępu
  • dla  uczestniczących  w  zajęciach – zaświadczenie  wystawione  przez organizatora
  • dla  dziennikarzy  prasy, radia  i  TV – zaproszenie  wydane  przez organizatora  imprezy
  • dla  gości  honorowych, itp. – zaproszenie  wydane  przez  organizatora imprezy
 13. Każdy wchodzący  na  teren  HALI  zobowiązany  jest  do  okazania służbie  porządkowej  swojego  biletu  wstępu  lub  innego  dowodu uprawniającego  do  wstępu  zgodne  z  pkt. 12  niniejszego  Regulaminu.
  1. Bilet  wstępu  na  imprezy  organizowane  na  terenie  obiektu,  jest dowodem  zawarcia  umowy  cywilno – prawnej  pomiędzy organizatorem  a  nabywcą – posiadaczem  biletu.
  2. Bilet  wstępu  zapewnia  jego  posiadaczowi  uprawnienia  oraz  nakłada obowiązki  określone  w  dalszej  części  niniejszego  Regulaminu.
  3. Bilet  wstępu  lub  zaproszenia  upoważnia  posiadacza  do:
   • zajęcia  miejsca  określonego  na  bilecie
   • swobodnej  obserwacji  imprezy
   • korzystania  z  bazy  gastronomicznej  dostępnej  na  obiekcie  na zasadach  odpłatności
   • kulturalnego  kibicowania  drużynom  uczestniczącym  w  rywalizacji sportowej
   • korzystania  z  szatni  i  WC  na  zasadach  odpłatności
  4. Nabywca, posiadacz  ważnego  biletu  jest  zobowiązany  do:
   • zachowania  się  zgodnie  z  Regulaminem  obiektu,  zarządzeniami policji, straży  pożarnej, służb  porządkowych  oraz  zaleceniami spikera  imprezy
   • korzystania  wyłącznie  z  wejść  na  obiekt  i  wyjść  z  niego  wyznaczonych  do  tego  celu
   • poruszania  się  na  obiekcie  wytyczonym  ciągiem  komunikacyjnym i  zajęcia  miejsca  w  odpowiednim  sektorze  chyba, że  zostanie inaczej  poinformowany  przez  służby  porządkowe
   • okazania  na  wezwanie  służby  porządkowej  zawartości posiadanego  bagażu
   • kulturalnego  zachowania  w  czasie  pobytu  na  obiekcie
  5. Posiadacza  ważnego  biletu  wstępu  oraz  innych  uczestników imprez  obowiązują  następujące  zakazy:
   • wchodzenia  i  przebywania  na  obiekcie  pod  wpływem  alkoholu
   • wnoszenia  alkoholu, napojów, przedmiotów  twardych, petard, fajerwerków, kul  świecących  i  innych  przedmiotów pirotechnicznych, pałek, kijów  itp.  mogących  być  narzędziami niebezpiecznej  agresji
   • wnoszenia  broni
   • używania  ” kominiarek ” służących  do  maskowania  się  w  celu uniemożliwienia  identyfikacji  przez  służby  porządkowe, policyjne
   • wnoszenia  i  posługiwania  się  substancjami  palnymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi
   • wchodzenia  na  płytę  HALI  oraz  do  pomieszczeń  zastrzeżonych dla  sportowców,  wykonawców  i  administracji
   • używania  wulgarnych  słów  i  określeń
   • wywoływania  zajść  przy  użyciu  siły  fizycznej
   • wprowadzania  zwierząt
   • wrzucania  na  płytę  HALI  lub  sceny  jakichkolwiek  przedmiotów
   • załatwiania  potrzeb  fizjologicznych  poza  toaletami  i  zaśmiecania obiektu
  6. Zabrania się  uruchomiania  depozytu  na  alkohol oraz  inne  napoje.
 14. Organizator  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  przedmiotu  najmu przed  uszkodzeniem  względnie  zniszczeniem  oraz  zobowiązany  jest  do zapewnienia  porządku  i  bezpieczeństwa  najętego  obiektu  i  przyległego terenu  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia 20 marca 2009r. o  bezpieczeństwie  imprez masowych  ( Dz. U. Nr 62/2009 poz. 504 ) a  w  szczególności  poprzez przestrzeganie  niniejszego  Regulaminu.
 15. Organizator  odpowiedzialny  jest  za:
  • bezpieczeństwo  podczas  stosowania  efektów  specjalnych  przez występujące  zespoły
  • stan  połączeń  urządzeń  nagłaśniających, oświetleniowych  itp.
  • montaż  ramp  oświetleniowych  oraz  innych  konstrukcji  i  urządzeń zgodnie  z  ich  przeznaczeniem, dokumentacją  oraz  innymi  przepisami
  • zapewnienie  drożności  dróg  ewakuacyjnych  zewnętrznych  jak  i wewnątrz  obiektu
  • zachowanie  publiczności  i  eliminowanie  wszelkich  zachowań mogących  być  przyczyną  zagrożeń
 16. Organizator  odpowiada  za  zapewnienie  bezpieczeństwa  przeciw-pożarowego:
   • w  obiekcie  obowiązuje  zakaz  palenia  tytoniu
   • stosowane  elementy  scenograficzne  i  reklamowe  muszą  być wykonane z  materiałów  trudno  zapalnych  potwierdzone  atestami
   • miejsce  i  sposób  ich  montażu  należy  uzgodnić  z  kierownictwem obiektu
   • elementy  scenograficzne  i  reklamy  nie  uzgodnione  jak  również usytuowane  w  nieodpowiednim  miejscu  i  niezgodnie  z  przepisami przeciwpożarowymi,  zostaną  usunięte  na  koszt  organizatora
   • pracownicy  obsługi  imprezy, służby  ochroniarskie  muszą  znać rozmieszczenie  podręcznego  sprzętu  gaśniczego  i  hydrantów  oraz zasady  postępowania  na  wypadek  pożaru
   • służby  porządkowe  muszą  być  przeszkolone  na  terenie  hali  przez uprawnioną  osobę  w  zakresie:
    • zasad  prowadzenia  ewakuacji
    •  sposobu  alarmowania  straży  pożarnej
    • zasad  użycia  podręcznego  sprzętu  gaśniczego
 17. Organizator  zobowiązuje  się  przestrzegać  postanowień  Ustawy  o wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  ( Dz.U. Nr 35  z  1982r. poz. 230, z  późn. zm.  oraz  postanowień  Ustawy  o ochronie  zdrowia  przed  następstwami  używania  tytoniu  i  wyrobów tytoniowych  ( Dz.U. Nr 10  z  1996r. poz. 55 ), z późniejszymi zmianami Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 81 z 2010r.)
 18. Organizator  przejmuje  odpowiedzialność  za  ewentualne  nieszczęśliwe wypadki  powstałe  w  czasie  najmu  obiektu.
 19. Organizator  ponosi  odpowiedzialność  materialną  za  wynajęte pomieszczenia  i  znajdujące  się  w  nich  wyposażenie,  zobowiązując  się jednocześnie  do  pokrycia  wszelkich  strat  powstałych  w  okresie korzystania  z  obiektu.
 20. Dyrekcja  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  we  Włocławku  zastrzega  sobie prawo  do  występowania  na  drodze  cywilno – prawnej  z  roszczeniami o  zrekompensowanie  wszystkich  wyrządzonych  na  obiekcie  szkód,  w stosunku  do  osób  które  szkody  te  spowodowały  lub  przyczyniły  się do  ich  powstania.

Pobierz regulamin w PDF

Hala Sportowa HALA MISTRZÓW – kalendarz imprez

25
maj
2024

Festiwal Roślin

Festiwal Roślin. 25 maj- sobota- godz. 8.00- 20.00 26 maj – niedziela- godz. 10.00- 18.00

08
maj
2024

Spotkanie informacyjne – droga S10

Spotkanie informacyjne dla władz samorządowych , mieszkańców Włocławka i okolic w związku z projektem budowy drogi ekspresowej S10.

12
mar
2024

Cyrk Zalewski

Cyrk Zalewski- parking przy Hali Mistrzów

07
mar
2024
10
lut
2024

Anwil Włocławek – King Wilki Morskie Szczecin

Bilety w sprzedaży w Informacji Turystycznej

27
sty
2024

Anwil Włocławek – GTK Gliwice

Bilety do kupienia w Informacji Turystycznej

14
sty
2024

Anwil Włocławek – Sokół Łańcut

Bilety do nabycia w Informacji Turystycznej

20
gru
2023

Anwil Włocławek – Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Bilety do kupienia w Informacji Turystycznej

16
gru
2023

Anwil Włocławek – Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski

Bilety do kupienia w Informacji Turystycznej

10
gru
2023

Anwil Włocławek – PGE Spójnia Stargard

Bilety do kupienia w Informacji Turystycznej

03
gru
2023

Turniej piłkarski

Turniej piłkarski dla dzieci w ramach sportowego szkolenia dzieci i młodzieży trenującej w Akademii Piłkarskiej

26
lis
2023

Anwil Włocławek – Dziki Warszawa

bilety w sprzedaży w Informacji Turystycznej

22
lis
2023

Anwil Włocławek – BC CSU Sibiu

bilety w sprzedaży w Informacji Turystycznej

15
lis
2023

Anwil Włocławek – Caledonia Gladiators

bilety w sprzedaży w Informacji Turystycznej

12
lis
2023

Anwil Włocławek – Polski Cukier Start Lublin

bilety w sprzedaży w Informacji Turystycznej

14
paź
2023

Turniej piłkarski

Turniej piłkarski dla dzieci w ramach sportowego szkolenia dzieci i młodzieży trenującej w Akademii Piłkarskiej

08
paź
2023

Mecz koszykówki

Mecz koszykówki ligowy 3LM

07
paź
2023

Mecz koszykówki

Mecz koszykówki ligowy 2LM

22
wrz
2023
16
wrz
2023

ANWIL Basketball Cup Anwil Włocławek – VEF Ryga

Bilety w Informacji Turystycznej

09
wrz
2023

Miasteczko Zdrowia

Hala Mistrzów-  09.09.2023- w godz. 10.00- 17.00 Miasteczko Zdrowia- bezpłatne badania i porady lekarskie dla wszystkich, różnego rodzaju aktywności sportowe i animacje dla dzieci.

03
wrz
2023

Kasztelan Basketball Cup

Kasztelan Basketball Cup: Anwil vs Trefl Sopot

21
maj
2023

Monster Truck Show

Parking przy Hali Mistrzów

19
kw.
2023

Anwil Włocławek – Cholet Basket

Finał FIBA Europe Cup Bilety w Informacji Turystycznej

16
kw.
2023

Anwil Włocławek – GTK Gliwice

Bilety w sprzedaży w Informacji Turystycznej

10
kw.
2023

Anwil Włocławek – Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz

Bilety w sprzedaży w Informacji Turystycznej

25
mar
2023
22
mar
2023

Cyrk Zalewski

Parking przed Hala Mistrzów

05
lut
2023

Anwil Włocławek – Legia Warszawa

Bilety w Informacji Turystycznej

01
lut
2023

Anwil Włocławek – CSM CSU Oradea

Bilety w Informacji Turystycznej

29
sty
2023

31. Finał WOŚP: MotoOrkiestra

Parking przy Hali Mistrzów

20
sty
2023

Anwil Włocławek – Rawlplug Sokół Łańcut

Bilety w Informacji Turystycznej

10
gru
2022
05
gru
2022
03
gru
2022

Anwil Włocławek – Polski Cukier Start Lublin

Bilety do kupienia w Informacji Turystycznej

26
lis
2022
06
lis
2022

Anwil Włocławek – Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

Bilety w Informacji Turystycznej

02
lis
2022

Anwil Włocławek – Sporting CP

Bilety w Informacji Turystycznej

29
paź
2022

Anwil Włocławek – King Szczecin

Bilety w Informacji Turystycznej

01
paź
2022

Mobilna strefa nauki #IGNACYteam

Zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli na niesamowitą przygodę w mobilnej strefie nauki #IGNACYteam organizowanej w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza – wynalazcy lampy naftowej i pionie …

24
wrz
2022
03
wrz
2022

Miasteczko Zdrowia

Wstęp wolny

20
kw.
2022

Anwil Włocławek PLAYOFFS – Mecz 2

Bilety Informacja Turystyczna

18
kw.
2022

Anwil Włocławek – PLAYOFFS Mecz 1

Bilety w Informacji Turystycznej

06
kw.
2022
19
mar
2022

Anwil Włocławek – Legia Warszawa

Bilety do nabycia w Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 5

14
mar
2022

Anwil Włocławek – PGE Spójnia Stargard

Bilety do nabycia w Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 5

28
lis
2021

Koncert Lady Pank

Borysewicz, jeden z najbardziej uznanych i uzdolnionych polskich kompozytorów i gitarzystów, wraz z wokalistą Januszem Panasewiczem stanowią trzon grupy, która, z krótkimi przerwami, już od 35 lat błyszczy na polskiej scenie muzycznej. Przeboje: “Mniej …

22
lis
2021

Koncert Sanah Kolońska i Szlugi TOUR

Bilety na www.kulturairozrywka.pl

09
kw.
2021

Mistrzostwa Polski Juniorek młodszych

9 kwietnia 15:00-20:00 10 kwietnia 13:00-18:00 11 kwietnia 9:00-14:00

03
paź
2020

Anwil Włocławek – Legia Warszawa

godz. 17:35. Bilety do nabycia na www.kkwloclawek.abilet.pl

08
mar
2020
27
lut
2020

Anwil Włocławek – Stelmet Enea BC Zielona Góra

Godz. 20:15. Bilety do kupienia w Informacji Turystycznej ul. Warszawska 11/13

02
lut
2020

Anwil Włocławek – Enea Astoria Bydgoszcz

Godz. 14:00. Bilety do kupienia w Informacji Turystycznej ul. Warszawska 11/13

28
sty
2020

Anwil Włocławek – Teksut Bandima

Godz. 18:30. Bilety do kupienia w Informacji Turystycznej ul. Warszawska 11/13

25
sty
2020

Anwil Włocławek – PGE Spójnia Stargard

Godz. 17:30. Bilety do kupienia w Informacji Turystycznej ul. Warszawska 11/13

18
sty
2020

Anwil Włocławek – Legia Warszawa

godz. 17:30. Bilety do kupienia w Informacji Turystycznej ul. Warszawska 11/13

15
sty
2020

Anwil Włocławek – Hapoel Bank Yahav Jerozolima

Godz. 20:00. Bilety do kupienia w Informacji Turystycznej ul. Warszawska 11/13

Skip to content