Za oknem robi się coraz bardziej zimowa aura a to oznacza, że już niedługo ruszy Lodowisko przy ul. Wysokiej. Szykujcie łyżwy i spotykamy się na otwarciu lodowiska 5 grudnia.


Za oknem robi się coraz bardziej zimowa aura a to oznacza, że już niedługo ruszy Lodowisko przy ul. Wysokiej. Szykujcie łyżwy i spotykamy się na otwarciu lodowiska 5 grudnia.

Skip to content